Andrejs Bilalovs

Speciālo klavieru nodaļas vadītājs, vispārējo klavieru pedagogs un stīgu nodaļas koncertmeistars
E-pasts: a.bilalovs@gmail.com Tālrunis: 29893113