Zarema Ginsburga

Vispārējo klavieru skolotāja Tel.: 27110047

Sarma Kļava

Vispārējo klavieru skolotāja E-pasts: sarma.klava@gmail.com Tel.: 26178781

Inese Ramāne

Vispārējo klavieru skolotāja E-pasts: inese.ramane@edmv.lv Tel.: 26704158

Inga Ramāne

Vispārējo klavieru skolotāja E-pasts: inga.ramane@inbox.lv Tel.: 29675974

Dace Rijniece

Vispārējo klavieru skolotāja E-pasts: dacerijniece@inbox.lv Tel.: 29545529

Tatjana Zemniece

Vispārējo klavieru skolotāja E-pasts: vunt@inbox.lv Tel.: 28346170

Gatis Evelons

Izglītības programmu Pūšaminstrumentu spēle un Sitaminstrumentu spēle vadītājs, mežraga spēles skolotājs, mežragu kvartets E-pasts: simpfoniskais@inbox.lv Tel.: 26433032

Silva Krašauska-Krauze

Flautas spēles skolotāja, flautu kvartets E-pasts: silva.epasts@gmail.com Tel.: 26441598

Maija Zandberga

Flautas spēles skolotāja, ansamblis E-pasts: maija.zandberga@gmail.com Tel.: 26470195

Kristīne Kupča

Obojas spēles skolotāja, pūšaminstrumentu vēsture E-pasts: kristine.kupca@earlymusic.lv Tel.: 29172738