Gunta Treija

Izglītības programmas Mūzikas vēsture un teorija vadītāja, mūzikas literatūras, harmonijas skolotāja E-pasts: gunta.treija@inbox.lv Tel.: 29514786

Iveta Grunde

Mūzikas literatūras skolotāja E-pasts: grundulis13@gmail.com Tel.: 29590207

Anita Miķelsone

Solfedžo, mūzikas literatūras skolotāja E-pasts: anita1960@inbox.lv Tel.: 26751362

Tatjana Voitova

Solfedžo, harmonijas skolotāja E-pasts: tatjana.voitova@gmail.com Tel.: 26764005

Evija Skuķe

Solfedžo, polifonijas, elementārteorijas skolotāja Tel.: 29359335

Evija Vecumniece

Harmonijas skolotāja Tel.: 26593237

Jeļena Ļebedeva

Formas mācības skolotāja Tel.: 26073419

Mariana Gribinčika

Solfedžo, kompozīcijas skolotāja E-pasts: marina.gr@inbox.lv Tel.: 26337489

Pēteris Vasks

Kompozīcijas skolotājs Tel.: 29115246