Zaiga Lazdiņa-Radziņa

Metodiskās komisijas Mūzikas pamati sākumskolā vadītāja, solfedžo skolotāja, sagatavošanas klases skolotāja E-pasts: zaigalazdina@inbox.lv Tel.: 26425163

Ingrīda Upmace

Solfedžo skolotāja, sagatavošanas klases skolotāja E-pasts: jumans@inbox.lv Tel.: 25657144

Marina Gribinčika

Solfedžo, kompozīcijas skolotāja E-pasts: marina.gr@inbox.lv Tel.: 26337489

Ginta Pētersone

Ritmikas skolotāja, sagatavošanas klases skolotāja E-pasts: gintapetersone@inbox.lv Tel.: 29100755

Jānis Trūps

Ritmikas skolotājs Tel.: 24783155

Aija Kuzmane

Metodiskās komisijas Koncertmeistaru klase un Kameransamblis vadītāja, koncertmeistaru klases skolotāja E-pasts: aijeens@inbox.lv Tel.: 25993672

Ieva Sarja

Kameransambļa skolotāja E-pasts: ieva.klav.@gmail.com Tel.: 28342488

Andris Pauls

Kameransambļa skolotājs Tel.: 28366323