Edīte Krole-Gaišute

Sākumskolas skolotāja, MK vadītāja E-pasts: ekg@inbox.lv

Anda Baltmugure

Sākumskolas skolotāja E-pasts: andabaltmugure@inbox.lv

Baiba Leimane

Sākumskolas skolotāja, Direktores vietniece mācību darbā E-pasts: baiba.leimane@inbox.lv

Tatjana Korpačova

Sākumskolas skolotāja

Ludmila Orlova

Sākumskolas skolotāja

Aija Feldberga

Sporta skolotāja E-pasts: vingrotaja60@inbox.lv

Dace Šica

Vizuālās mākslas skolotāja E-pasts: damaksla@inbox.lv

Sigita Blumfelde

Sākumskolas skolotāja E-pasts: sigita~blumfelde@inbox.lv

Sandra Pētersone - Bērziņa

Mājturības un tehnoloģiju skolotāja meitenēm