Inga Ļipuncova

Vācu valodas skolotāja, MK vadītāja

Apraksts

Hronikas