1.grupa

Lelde Pūcīte II vieta

pedagogs Maija Zandberga

kcm. Jānis Rinkulis

2.grupa

Anna Marija Kubecka I vieta

pedagogs Gunārs Kļaviņš

kcm. Ieva Sarja

3.grupa

Katrīna Kubecka I vieta 

pedagogs Silva Krašauska

kcm. Jānis Rinkulis