Ilze Darģe

Matemātikas skolotāja

Inese Beķere

Ģeogrāfijas skolotāja

Ieva Moore

Ekonomikas skolotāja ieva.moore@gmail.com

Jānis Tretjuks

Klarnetes spēles skolotājs

Upmace Ingrīda

Solfedžo skolotāja

Zaiga Lazdiņa-Radziņa

Solfedžo skolotāja

Anna Marta Burve

Mūzikas literatūra

Uzņemšana 2017

Uzņemšana 2017. gada 11. septembrī, 15:00 Vecāku sapulce 2017. gada 14. septembrī 17:00

Sveicam 7.Starptautiskā konkursa "Future stars" laureātus:

1.grupa Lelde Pūcīte II vieta pedagogs Maija Zandberga kcm. Jānis Rinkulis 2.grupa Anna Marija Kubecka I vieta pedagogs Gunārs Kļaviņš kcm. Ieva Sarja 3.grupa Katrīna Kubecka I vieta  pedagogs Silva Krašauska kcm. Jānis Rinkulis