Sagatavošanas klases iepazīstināšana ar mūzikas instrumentiem.

19. Oktobrī plkst. 15:00 PIKC NMV EDMV notiks sagatavošanas klases audzēkņu iepazīstināšana ar mūzikas instrumentiem.

Sagatavošanas klasei EDMV audzēkņi sniegs dažādu mūzikas instrumentu spēles paraugdemonstrējumus, tāpat sagatavošanas klase tiks iepazīstināta arī teorētiski ar katru mūzikas instrumentu.

Paraugdemonstrējumi ir paredzēti, lai palīdzētu sagatavošanas klases audzēkņiem izvēlēties vai viņi vēlas turpināt mācības un savu muzikālo dzīvi, un izaugsmi saistīt ar attiecīgo mūzikas instrumentu, ko jau spēlē, vai arī kāds cits mūzikas instruments šķiet daudz saistošāks.

Mūzikas instrumentu spēles paraugdemonstrējumi tiks sniegti par gandrīz visiem mūzikas instrumentiem, kuru spēli ir iespējams apgūt PIKC NMV EDMV mūzikas priekšmetu nodaļās. Ar EDMV mūzikas nodaļām var iepazīties šeit mūsu EDMV mājaslapas mūzikas nodaļu sadaļās http://edmv.lv/izglitibas-programmas-nodalas/