15.novembrī Vidzemes koncertzālē „Cēsis” notika kārtējā Draudzīgā aicinājuma reitinga balvu pasniegšana vidējām mācību iestādēm par centralizēto eksāmenu rezultātiem.

Emīla Dārziņa mūzikas vidusskola šajā pasākumā saņēma divus Draudzīgā aicinājuma augstākos apbalvojumus –

Mazo Pūci par labākajiem centralizētā eksāmena rezultātiem vēsturē un

LIELO PŪCI par labākajiem rezultātiem visu eksāmenu kopvērtējumā specializēto vidējo mācību iestāžu grupā!

Šo lielisko panākumu kā dāvanu skolai svētkos sarūpējuši nu jau mūsu skolas absolventi, 2016./17.mācību gada III kurss, un šī mācību gada III kurss sadarbībā ar vēstures skolotāju Aiju Zvaigzni, angļu valodas skolotāju Aiju Strautiņu, latviešu valodas skolotāju Iritu Brūveri un matemātikas skolotāju Lailu Kampi!

Jāatzīmē, ka pārējo centralizēto eksāmenu rezultātos Dārziņskola šajā grupā ir trešajās vietās, tātad mūsu audzēkņiem ir stabilas zināšanas un vienmērīgs līmenis dažādos priekšmetos.

Paldies vislieliskākajiem audzēkņiem un vislabākajām skolotājām!

Sirsnīgus mūsu valsts dzimšanas dienas svētkus!