E. Dārziņa mūzikas skola meklē Projektu Vadītāju!


Šeit skan mūzika, rosās iztēle un simtos pirkstu, balsu, elpu rosās idejas. Bet vajag kādu racionāli domājošu cilvēku, kas tās sakopotu, prasmīgi saorganizētu un rosīgi iznestu pasaulē. Dinamiskā ikdienā, lieliskā komandā darbu pietiks pilnai slodzei. Aizgādībā varēs ņemt pat visu skolas simfonisko orķestri. Tavu Cv gaidīsim līdz 15. decembrim !
P.S. Īpaši gaidīti bijušie Dārziņieši .
sveta.balta@nmv.lv