Emīla Dārziņa solodziesmas Koncertmeistaru klases koncerts LNB

1. Mātes gars (J. Poruks)
dzied Sabīne Krilova (mecosoprāns), pie klavierēm Elizabete Brūzīte (1. kurss)
ped. Aija Kuzmane
2. Vēl Tu rozes plūc (R. Blaumanis)
3. Kā zagšus (R. Blaumanis)
dzied Mārtiņš Zvīgulis (tenors), pie klavierēm Sabīne Bogdanova (3. kurss)
ped. Aija Kuzmane
4. Tev nosarkst vaigi (T. Zeiferts)
dzied Mārtiņš Zvīgulis, pie klavierēm Maksims Taņičevs (1. kurss)
ped. Rūdolfs Vanks
5. Sāpju spītes (J. Poruks)
dzied Aivars Krancmanis (basbaritons), pie klavierēm Kārlis Gusts Zariņš (1. kurss)
ped. Aija Kuzmane
6. Kaut reizi vien (J. Poruks)
dzied Mārtiņš Zvīgulis, pie klavierēm Maksims Vinogradskis (1. kurss)
ped. Rūdolfs Vanks
7. Teici to stundu (J. Poruks)
dzied Mārtiņš Zvīgulis, pie klavierēm Ērika Jākobsone (1. kurss)
ped. Aija Kuzmane
8. Tevi atstāju (E. Gruzīte)
dzied Sabīne Krilova, pie klavierēm Noemi Feia Deifta (2. kurss)
ped. Aija Kuzmane
9. Aizver actiņas un smaidi (J. Poruks)
dzied Mārtiņš Zvīgulis, pie klavierēm Maksims Vinogradskis (1. kurss)
ped. Rūdolfs Vanks
10. Mana laime (Helgi)
dzied Mārtiņš Zvīgulis, pie klavierēm Maksims Taņičevs (1. kurss)
ped. Rūdolfs Vanks
11. Spāniešu romance (A. Puškins)
dzied Mārtiņš Zvīgulis, pie klavierēm Ērika Jākobsone (1. kurss)
ped. Aija Kuzmane
12. Mātes dziesmiņa (J. Poruks)
13. Mātes dziesma no nepabeigtās operas Rožainās dienas
dzied Sabīne Krilova, pie klavierēm Aleksandrs Avramecs (2. kurss)
ped. Rūdolfs Vanks
14. Jaunībai (A. Niedra)
dzied Aivars Krancmanis, pie klavierēm Anna Harlapa (3. kurss)
ped. Rūdolfs Vanks
15. Pazudusī laimīte (Zemgaliešu Biruta)
dzied Mārtiņš Zvīgulis, pie klavierēm Elizabete Brūzīte (1. kurss)
ped. Aija Kuzmane
16. Rezignācija (V. Plūdonis)
dzied Sabīne Krilova, pie klavierēm Anna Harlapa (3. kurss)
ped. Rūdolfs Vanks
17. Pie loga ziemas naktī (J. Poruks)
dzied Aivars Krancmanis, pie klavierēm Noemi Feia Deifta (2. kurss)
ped. Aija Kuzmane
18. Kad būs as’ras izraudātas (J. Poruks)
dzied Aivars Krancmanis, pie klavierēm Kārlis Gusts Zariņš (1. kurss)
ped. Aija Kuzmane
19. Melanholiskais valsis
izpilda Ērika Jākobsone (klavieres, 1. kurss), Andrejs Jegorovs (vijole, 3. kurss),
Vladislavs Gluščenko (čells, 2. kurss)
ped. Andris Pauls
* Emīla Dārziņa lomā iejutās Jānis Šmits.
* Stāstā ietverti paša komponista citāti, viņa tulkotā M.Māterlinka dzejoļa fragmenti un
V.Avotiņa veltītās dzejas rindas Emīlam Dārziņam. Izmantoti arī fragmenti noA.Sausnes,
G.Pupas, A.Linē, A.Anspaka un Z.Gailītes literārajiem darbiem par Emīlu Dārziņu.

1. Mātes gars (J. Poruks)
dzied Sabīne Krilova (mecosoprāns), pie klavierēm Elizabete Brūzīte (1. kurss)
ped. Aija Kuzmane
2. Vēl Tu rozes plūc (R. Blaumanis)
3. Kā zagšus (R. Blaumanis)
dzied Mārtiņš Zvīgulis (tenors), pie klavierēm Sabīne Bogdanova (3. kurss)
ped. Aija Kuzmane
4. Tev nosarkst vaigi (T. Zeiferts)
dzied Mārtiņš Zvīgulis, pie klavierēm Maksims Taņičevs (1. kurss)
ped. Rūdolfs Vanks
5. Sāpju spītes (J. Poruks)
dzied Aivars Krancmanis (basbaritons), pie klavierēm Kārlis Gusts Zariņš (1. kurss)
ped. Aija Kuzmane
6. Kaut reizi vien (J. Poruks)
dzied Mārtiņš Zvīgulis, pie klavierēm Maksims Vinogradskis (1. kurss)
ped. Rūdolfs Vanks
7. Teici to stundu (J. Poruks)
dzied Mārtiņš Zvīgulis, pie klavierēm Ērika Jākobsone (1. kurss)
ped. Aija Kuzmane
8. Tevi atstāju (E. Gruzīte)
dzied Sabīne Krilova, pie klavierēm Noemi Feia Deifta (2. kurss)
ped. Aija Kuzmane
9. Aizver actiņas un smaidi (J. Poruks)
dzied Mārtiņš Zvīgulis, pie klavierēm Maksims Vinogradskis (1. kurss)
ped. Rūdolfs Vanks
10. Mana laime (Helgi)
dzied Mārtiņš Zvīgulis, pie klavierēm Maksims Taņičevs (1. kurss)
ped. Rūdolfs Vanks
11. Spāniešu romance (A. Puškins)
dzied Mārtiņš Zvīgulis, pie klavierēm Ērika Jākobsone (1. kurss)
ped. Aija Kuzmane
12. Mātes dziesmiņa (J. Poruks)
13. Mātes dziesma no nepabeigtās operas Rožainās dienas
dzied Sabīne Krilova, pie klavierēm Aleksandrs Avramecs (2. kurss)
ped. Rūdolfs Vanks
14. Jaunībai (A. Niedra)
dzied Aivars Krancmanis, pie klavierēm Anna Harlapa (3. kurss)
ped. Rūdolfs Vanks
15. Pazudusī laimīte (Zemgaliešu Biruta)
dzied Mārtiņš Zvīgulis, pie klavierēm Elizabete Brūzīte (1. kurss)
ped. Aija Kuzmane
16. Rezignācija (V. Plūdonis)
dzied Sabīne Krilova, pie klavierēm Anna Harlapa (3. kurss)
ped. Rūdolfs Vanks
17. Pie loga ziemas naktī (J. Poruks)
dzied Aivars Krancmanis, pie klavierēm Noemi Feia Deifta (2. kurss)
ped. Aija Kuzmane
18. Kad būs as’ras izraudātas (J. Poruks)
dzied Aivars Krancmanis, pie klavierēm Kārlis Gusts Zariņš (1. kurss)
ped. Aija Kuzmane
19. Melanholiskais valsis
izpilda Ērika Jākobsone (klavieres, 1. kurss), Andrejs Jegorovs (vijole, 3. kurss),
Vladislavs Gluščenko (čells, 2. kurss)
ped. Andris Pauls
* Emīla Dārziņa lomā iejutās Jānis Šmits.
* Stāstā ietverti paša komponista citāti, viņa tulkotā M.Māterlinka dzejoļa fragmenti un
V.Avotiņa veltītās dzejas rindas Emīlam Dārziņam. Izmantoti arī fragmenti noA.Sausnes,
G.Pupas, A.Linē, A.Anspaka un Z.Gailītes literārajiem darbiem par Emīlu Dārziņu.