BILALOVS2X2

Vārds Uzvārds

Amats

Apraksts

Dzimis Rīgā 1975,gada 11,aprīlī.
Mācījies E.Dārziņa Mūzikas vidusskolā Hannas Maijas klavieru klasē, no 1990.gada J.Mediņa mūzikas vidusskolā Jura Spigina klavieru klasē.

1994.gadā iestājās J.Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā prof. Arņa Zandmaņa klavieru klasē. Pie prof. Arņa Zandmaņa ieguvis gan Bakalaura, gan Maģistra grādu (2000.gadā).

Strādā E.Dārziņa Mūzikas vidusskolā kopš 1998.gada kā speciālo klavieru, vispārējo klavieru pedagogs un stīgu nodaļas koncertmeistars. Kopš 2011.gada ir speciālo klavieru nodaļas vadītājs.

Regulāri koncertē gan kā solists, gan kā koncertmeistars.

Audzēkņu vidū ir Agnese Egliņa, Ligita Zariņa (dz.Jansone), Gerda Jerjomenko, Pāvels Račiks.

Hronikas

6. IV darbs konkursa Talants Latvijai žūrijā RLB Zelta zālē.

5. V Žūrijas komisijas priekšsēdētājs konkursa Talants Latvijai finālā.

29. V koncertmeistars vijoļmūzikas koncertā Limbažu MS.

12. VI piedalījās Koncerteksāmenā kameransamblī kopā ar II semestra maģistrantu altistu Raimondu Golubkovu un čellistu Ēriku Kiršfeldu JVLMA LMT kamerzālē.

9.,23. II piedalījos žūrijā konkursā Talants Latvijai.

26. II 3a klases audzēkne Eļzana Šaripova un 8a klases audzēknis Vladislavs Aščeulovs piedalījās klavieru nodaļas koncertā RLB Zelta zālē.
5. III 6.a klases audzēknis Maksims Vinogradskis un 8.a klases audzēknis Vladislavs Aščeulovs piedalījās Klavieru nodaļas izbraukuma koncertā Saldus MMS.
9, 23. III piedalījos žūrijā konkursā Talants Latvijai RLB Zelta zālē.
31. III kā koncertmeistars piedalījos Stīgu instrumentu Valsts konkursā.

14.XI 3.a klases audzēkne Eļzana Šaripova piedalījās J.S.Baha skaņdarbu koncertā  P.Jurjāna MV

16.XI kā koncertmeistars piedalījos stīgu nodaļas koncertā E.Dārziņa MV salonā

20.XI 3.a klases audzēkne Eļzana Šaripova piedalījās J.S.Baha skaņdarbu koncertā  E.Dārziņa MV

23.XI 3.a klases audzēkne Eļzana Šaripova piedalījās J.S.Baha skaņdarbu koncertā Jūrmalas MV

27.XI kā žūrijas priekšsēdētājs piedalījos Etīžu konkursā Saldus MS

2.XII Kā ilustrātors piedalījos Maģistrantu koncerteksāmenā kameransamblī JVLMA  Kamerzālē.

4.XII 3.klases audzēkne Eļzana Šaripova piedalījās J.S.Baha skaņdarbu koncertā Aizkraukles MS.

8.XII piedalījos žūrijas sastāvā konkursā Talants Latvijai RLB Zelta zālē.

19.XII kā koncertmeistars piedalījos I.Doriņa klases vakarā EDMV 44.telpā.

26. I Piedalījos žūrijā konkursā Talants Latvijai RLB Zelta zālē

29. I Piedalījos Latvijas mūzikas skolu pedagogu koncertā Mārupes MS.

2014.25.X- 9.klases audzēknis Vladislavs Aščeulovs piedalījies Latvijas mūzikas vidusskolu pianistu festivālā Liepājas MV.

14. XI 4.a klases audzēkne Eļzana Šaripova piedalījās EDMV audzēkņu koncerta Sociālās aprūpes centrā Liepa.

26. XI kā žūrijas priekšsēdētajs piedalījos Etīžu konkursa žūrijā Saldus MMS

27. XI 4.a klases audzēkne Eļzana Šaripova un 7.a klases audzēknis Maksims Vinogradskis piedalījās Jūrmalas zonas MS Franču klaviermūzikas koncertā Babītes MS

30. XI piedalījos žūrijā konkursā Talants Latvijai RLB Zelta zālē.

3. XII 4. klases audzēkne Eļzana Šaripova piedalījusies Avanti festivāla koncertā Rīgas Vēstures un kuģniecības muzejā.

15. XII 6.klases audzēkņi Kārlis Bukovskis un Andrejs Feldmanis piedalījās A.Osokina Prezentācijā – koncertā EDMV koncertzālē.

2015.

25. I piedalījās žūrijā konkursā Talants Latvijai RLB Zelta zālē.8. un 22. II piedalījos žūrijā konkursā Talants Latvijai RLB Zelta zālē.

14. II 3.klases audzēkne Evelīna Vahere-Abražune un 9.a klases audzēknis Andrejs Jegorovs piedalījās Skolas jubilejas Vispārējo klavieru nodaļas koncertā Skolas salonā.

28. II kā koncertmeistars kopā ar 3.klases audzēkni Evelīnu Vaheri-Abražuni piedalījos Skolas jubilejas Stīgu nodaļas koncertā JVLMA Lielaja zālē.

2015 8.III – piedalījos žūrijā konkursā Talants Latvijai RLB Zelta zālē.

21.III- 1.klases audzēknis Eduards Valeinis, 4.a klases audzēkne Eļzana Šaripova, 7.a klases audzēknis Maksims Vinogradskis un 9.a klases audzēknis Vladislavs Aščeulovs piedalījās Skolas jubilejas klavieru nodaļas koncertā JVLMA Lielajā zālē

22.III- piedalījos žūrijā konkursā Talants Latvijai RLB Zelta zālē.

24.III-  4.a klases audzēkne Eļzana Šaripova un 9.a klases audzēknis Vladislavs Aščeulovs piedalījās Avanti festivāla EDMV klavieru nodaļas koncertā Saldus MMS

29.III-  piedalījos žūrijā konkursā Talants Latvijai RLB Zelta zālē.

11. IV 4.a klases audzēkne Eļzana Šaripova un 9.a klases audzēknis Vladislavs Aščeulovs piedalījās Avanti festivāla koncertā Gradus ad parnassum II Rīgas vēstures un kuģniecības muzejā

22.-24. VII kā brīvklausītājs apmeklēju D.Baškirova meistarklases JVLMA Lielajā zālē.

12. XI 6.klases audzēknis Kristiāns Patriks Dzelme piedalījies Spāņu un itāļu komponistu klaviermūzikas festivālā Latgales priekšpilsētas MMS.

14. XI kā koncertmeistars ar 4.klases udzēkni Evelīnu Vaheri-Abražuni piedalījos stīgu nodaļas Valsts svētkiem veltītajā koncertā EDMV salonā.

25. XI kā žūrijas priekšsēdētājs piedalījos Etīžu konkursa Saldū žūrijas darbā.

25. XI 2.klases audzēknis Eduards Valeinis, 5.klases audzēkne Eļzana Šaripova un 8.klases audzēknis Maksims Vinogradskis piedalījās AVANTI! koncertā Čaikovskim-175 Jūrmalas MV.

28. XI 2.klases audzēknis Eduards Valeinis, 5.klases audzēkne Eļzana Šaripova un 8.klases audzēknis Maksims Vinogradskis piedalījās Spāņu un itāļu komponistu klaviermūzikas festivālā Jūrmalas MV.

29. XI 8.klases audzēknis Maksims Vinogradskis piedalījies koncertā P.Čaikovskis. Gadalaiki P.Jurjāna MV.

29. XI .klases audzēknis Eduards Valeinis, 5.klases audzēkne Eļzana Šaripova un 8.klases audzēknis Maksims Vinogradskis piedalījās AVANTI! koncertā Čaikovskim-175 Rīgas Vēstures un kuģniecības muzejā.

6.XII Koncertā „Limbažu BMS – 70” spēlē Kristiāns Patriks Dzelme (6.kl.)201624.I Darbs konkursa „Talants Latvijai” žūrijā RLB Zelta zālē

Lelde Paula

Spec.klav.nodaļas pedagogs un vijoles un čella nodaļas kocertmeistars

Apraksts

Lelde Paula strādā EDMV spec.klav.nodaļā par pedagogu un vijoles un čella nodaļās par kocertmeistari no 1981.gada.

Mācījusies EDMV pie pedagogiem M.Grīvas un A.Pāžes.Studējusi JVLMA prof.I.Graubiņas klav.klasē. Papildinājusi zināšanas Maskavas Gņesinu v.nosauktā muzikāli –pedagoģiskā institūta asistentūrā pie

prof.L.Bulatovas. Ieguvusi 3.vietu starptautiskajā M.K.Čurļoņa pianistu konkursā Viļņā. Paraleli pedagoģiskajam darbam uzstājas ar kamermūzikas un solo programmām Latvijas koncertzālēs.

Hronikas

prof.L.Bulatovas. Ieguvusi 3.vietu starptautiskajā M.K.Čurļoņa pianistu konkursā Viļņā. Paraleli pedagoģiskajam darbam uzstājas ar kamermūzikas un solo programmām Latvijas koncertzālēs.

Vārds Uzvārds

Amats

Apraksts

Hronikas