Vārds Uzvārds

Amats

Apraksts

Mācījusies Pāvula Jurjāna bērnu mūzikas skolā pie sk. Nellijas Zvejnieces, Emiļa Melngaiļa Liepājas mūzikas koledžā pie sk. Ligitas Tiltiņas, Jāzepa Vītola Latvijas mūzikas akadēmijā, profesora Arņa Zandmaņa klasē. Ieguvusi mākslas bakalaura un mākslas maģistra grādu. Koncertmeistaru klasē skolojusies pie Intas Villerušas, kameransamblī – pie Alda Liepiņa. Paralēli darbam skolā, spēlē gan solo, gan kamermūzikas programmas. Audzēkņi guvuši ievērību Latvijas un starptautiska mēroga konkursos (Jelizaveta Terentjeva – III vieta Valsts konkursā, I vieta Viva la Musica Daugavpilī, Viktorija Martiņuka – II vieta Viva la Musica Daugavpilī, I vieta Valsts konkursā, I vieta 2. Rīgas Starptautiskajā jauno pianistu konkursā).

Kā arī š.g. 29., 30. oktobrī Viktorija Martiņuka ieguvusi I vietu Senior B grupā un Galveno balvu 2. Rīgas Starptautiskajā jauno pianistu konkursā.

Hronikas

26.II 9.klases audzēkņi Viktorija Martiņuka un Edvīns Granovskis spēlē skolas klavieru nodaļas audzēkņu koncertā RLB Zelta zālē
15.III Rihards Rauza (4.kl.), Elizaveta Medvedeva (6.a kl.) un L. Ī. Straume (7.kl.) spēlē vispārējo klavieru nodaļas audzēkņu koncertā skolas mūzikas salonā.
17.IV Viktorija Martiņuka spēlē E. Grīga klavierkoncerta I daļu ar 6. vidusskolas simfonisko orķestri.
17. XI kā koncertmeistare piedalījos čellu nodaļas koncertā Lielajā ģildē.

27. XI darbs Etīžu konkursa žūrījā Saldus mūzikas skolā.27.I  Koncertmeistare Valsts konkursa I kārtā čellistiem – piedalās Jānis Rinkulis, Svens Gotvonī, Betija Ošeniece, Sigurds Stūrītis.

5.V darbs konkursa Talants Latvijai fināla žūrijā.

12.V I. Pinkules klavieru un klavieru ansambļa klases audzēkņu koncerts. Piedalās Poļina Berlina, Aleksandrs Avramecs, Gļebs Pridbailo (7.kl.), Viktorija Martiņuka, Edvīns Granovskis (9.kl.).

5.-7. VIII I. Pinkule klausījās Dmitrija Baškirova meistarklases.

20.-22. VIII I. Pinkule klausījās klavierspēles meistarklases klavieru skolotājiem Jūrmalā un ieguva sertifikātu (36 stundas)

2014.25.10. Latvijas mūzikas vidusskolu klavieru nodaļu festivālā Liepājā spēlē V. Martiņuka.

25.11. I.Pinkules solokoncerts Rīgas Latviešu Biedrības nama Zelta zālē.

26.11. Darbs Saldus etīžu konkursa žūrijā.

2015.

11.02. Klausījos Londonas Karaliskās MA pasniedzējas D. Ketleres meistarklases J. Vītola LMA.

14.02. Skolas 70 gadu jubilejai veltītajā Vispārējo klavieru nodaļas koncertā spēlē S. Lanskaja, A. Kokins, M. Tupiņa.

24.02. I.Pinkules solokoncerts Em. Melngaiļa Liepājas MV Melngaiļa koncertzālē.

2015

21.III Klavieru nodaļas koncertā J. Vītola LMA spēlē Elīza Peļņa (2.kl.)

27.III Festivālā „Debija” Juglas mūzikas skolā piedalās Marija Bondarenko (sag.kl.), Darija Bondarenko (1.kl.), Elīza Peļņa (2.kl.)

18.IV Skolas 70. Jubilejas Galā koncertā Lielajā Ģildē F. Lista 1. Klavierkoncertu spēlē Viktorija Martiņuka (I k.)

19.IV Koncertā – uzvedumā koncertmeistare Jānim Rinkulim (3.kl.)3. V Darbs konkursa „Talants Latvijai” žūrijā

22.- 24.VI Klausījos Dmitrija Baškirova meistarklases J. Vītola LMA

8.XI Latvijas mūzikas vidusskolu klavieru nod. festivālā „Dziesma.Deja.Daba” spēlē V. Martiņuka (II k.)

12.XI Koncertā Latgales priekšpilsētas mūz.sk. spēlē D. Bondarenko (2.kl.) un E. Peļņa (3.kl.)

15.XI Klausījos Grigorija Sokolova solokoncertu Luksemburgas filharmonijā.

22.XI Koncertmeistare čellu nod. koncertā Lielajā Ģildē. Svens Gotvonī (5.kl)

25.XI Festivāla Avanti! Koncertā „P. Čaikovskim – 175” Jūrmalas mūzikas skolā piedalās Marija Bondarenko (1.kl.), Beatrise Puriņa (2.kl.), Darija Bondarenko (2.kl.) un Elīza Peļņa (3.kl.)

29.XI Festivāla Avanti! koncertā „P. Čaikovskim – 175” Rīgas Vēstures un Kuģniecības muzejā spēlē M.Bondarenko, B. Puriņa, D. Bondarenko, E. Peļņa

12. XII Ivetas Pinkules klases vakars skolas Lielajā zālē (21 audzēknis)

2016

20.I Klausījos Dinas Joffes meistarklases J. Vītola LMA27.I 3.kl. audzēkne iegūst III vietu Starptutiskajā jauno pianistu konkursā Valmierā