SVEICAM

Mūzikas jaunrades konkursa

Skaņuraksti Ādažos” 23.03.2018.


laureātes:

I grupa:

I vieta Petra Elza Stalidzāne, 3.klase, klavierspēle

/ped. M.Gribinčika/


II vieta Lelde Pūcīte, 4.klase, flautas spēle

/ped. I.Zemzaris/


II vieta Jana Volodina, 4.a klase, vijoļspēle

/ped. M.Gribinčika/


III vieta Karīna Damberga, 4.a klase, flautas spēle

/ped. M.Gribinčika/


Atzinības raksts Marta Ševčenko 2. klase, klavierspēle

/ped. M.Gribinčika/


II grupa:

I vieta Lidija Volodina, 6.a klase, vijoļspēle

/ped. M.Gribinčika/