2018. gada 28. aprīļi plkst 12:00 skolas lielajā zālē notiks Jaunrades koncerts – Piedalās Marinas Gribinčikas, Imanta Zemzara un Pētera Vaska audzēkņi