SVEICAM

VIII Starptautiskā pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu ansambļu un orķestru ritmiskās mūzikas festivāla-konkursa

“Vēju ritmi 2018” laureātus:

C grupa:

II vieta    Klarnešu kvartets:

                   Laima Ratniece-Miltiņa, III kurss

                   Katrīna Elīza Krastiņa, I kurss

                   Anna Marija Kubecka, 7.klase

                   Madara Eleonora Mežale, I kurss

                                                                                                         /ped. Gunārs Kļaviņs