SVEICAM

VIII Starptautiskā pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu ansambļu un orķestru ritmiskās mūzikas festivāla-konkursa

“Vēju ritmi 2018” laureātus:

B grupa:

I vieta       Flautu kvartets:

                    Ričards Vectirāns, 9.klase

                    Demija Nate Ozoliņa, 9.klase

                    Elza Ratniece-Miltiņa, 7.klase

                    Ieva Marta Goba, 7.klase

 

/ped. Silva Krašauska-Krauze/