SVEICAM
Latvijas 45 atklātās metemātikas olimpiādes
laureātus:

  1. klašu grupā:

Atzinība Dāvis Lektauers /ped.I.Derģe/

  1. klašu grupā:

II vieta Līvija Bukša /ped.J.Lapiņa/

  1. klašu grupā:

III vieta Laura Daugele /ped.L.Kampe/

Atzinība  Otto Puhtajevičs /ped.L.Kampe/

  1. klašu grupā:

III vieta Viktorija Kizenbaha /ped.J.Lapiņa/