Uzņemšana sagatavošanas klasē 6.septembrī – 14.00.
Vecāku sapulce 10.septembrī – 17.00.