NMV Emīla Dārziņa mūzikas skolas absolventu labdarības koncertu cikla pirmajā koncertā “Mana pirmā skatuve”

2018.gada 18.oktobrī saziedoti 1546,43 eiro (viens tūkstotis pieci simti četrdesmit seši eiro 43 centi.

Paldies visiem ziedotājiem – koncerta apmeklētājiem! Jūsu atbalsts un sirds siltums skolai ir ļoti svarīgs!

Tiekamies turpmākajos koncertos!

Nākošais koncerts “Trio, trio, trio” notiks 13.decembrī RSU aulā.

(Ziedojumus var veikt arī uz skolas mājas lapas www.edmv.lv sadaļā “Kontakti” norādīto NMV kontu, norādot mērķi “Emīla Dārziņa mūzikas skolai”)

Pirmais labdarības koncerts EDMS Lielās zāles pārbūvei ir izskanējis!

Posted by FotoAka / Ansis Klucis on Ceturtdiena, 2018. gada 18. oktobris

Paldies ziedu salonam Aina par atbalstu un skaistajiem ziediem !


ZIEDOJUMU KONTS

PIKC Nacionālā Mākslu vidusskola

90010937516
Kalnciema iela 12, Rīga, LV-1048
Tālr.67612332 BANKA: VALSTS KASE
KODS: TRELLV22
KONTS: LV07TREL722068900400B

Ziedojot, noteikti norādot mērķi – “Emīla Dārziņa mūzikas skolai” !