PIKC NMV EDMS – 1.-4. klašu ludziņa 2160p (4K) – Pasaka par Ķēmrausīti Pustukšīti un Vēja Milzi

Izrādi iestudēja:
Teksts – Brigita Avišāne
Mūzika – 4.klases audzēkņi
skolotāju Marinas Gribinčikas, Imanta Zemzara vadībā
Horeogrāfija – Gintas Pētersones un skolēnu kopdarbs
Dziesmu iestudējums – Zaiga Lazdiņa, Marina Gribinčika
Scenogrāfija – 4.klases skolēnu vecāki
Koncertmeistars – Uģis Pētersons
Animāciju meistars – Dzintars Krūmiņš
Zīmējumu autori – Babītes vsk. audzēkņi Ineses Prančas vadībā (2001.g.)
Gaismu operators – Aleksandrs Kolbins
Skaņu operators –
Datorspeciālists – Mārtiņš Markss
Galvenajās lomās:
Vēja Milzis – Emīlija Krivāne
Pustukšītis – Ķēmrausītis – Petra Stalidzāne
Lauztā priede – Daņila Miščenko
Tētis – Varis Piņķis
zrādes mūziku veidoja 4.klases audzēkņi:
Daņila Miščenko
Skaņdarbs mežragam
atskaņo autors, pie klavierēm Elfa Lejniece
Samanta Beliha
dziesma – deja “Skudriņu uztraukums”
dejo 1a klases, dzied 3a, 4a klases skolēni
Elfa Lejniece
skaņdarbs “Briesmonis”
atskaņo autore
Marinas Gribinčikas aranž.
Variācijas par Miļenas Odincovas tēmu “Vējš”
dejo 4a klases skolēni
Emīlija Krivāne
dziesma “Izārdītais mežs”
dzied 3.klases skolēni, postījumus izmeklē 4.klase
Miļena Odincova
Rīta migliņu deja
dejo 2a klases audzēkņi, pie klavierēm autore
Emīlija Krivāne
skaņdarbs “Vēja Milzis”
atskaņo autore
Tīna Avišāne
skaņdarbs “Pļaviņa”
atskaņo autore
Daņila Miščenko
dziesma – deja “Tačiņas Klačiņas otrā ziņa”
dejo 3a klases, dzied 4a klases skolēni
Gintas Pētersones salikums
skandēšana Knariņu koris 1
izpilda 3.klases skolēni un perkusiju ansamblis
Marija Bondarenko
Mākoņu deja
izpilda 4a klases skolēni , pie klavierēm autore
Daniēla Geidmane
skaņdarbs “Saruna lidojumā”
atskaņo autore
Tīna Avišāne
Ārdīšanās deja
izpilda 4.klase, pie klavierēm autore
Justīne Grīviņa
dziesma “Priedes raudas”
dzied 2.klases skolēni
Rinalds Rozenlauks
Liriskā deja
izpilda 4.klases skolēni, pie klavierēm autors
Rinalds Rozenlauks
dziesma – deja “Tačiņas Klačiņas trešā ziņa”
dejo 3a klases, dzied 1.klases skolēni
Gintas Pētersones salikums
skandēšana Knariņu koris 2
izpilda 3.klases skolēni un perkusiju ansamblis
Gintas Pētersones salikums
skandēšana “Meža uztraukums”
izpilda 2.klases skolēni un perkusiju ansamblis
Samanta Beliha
skaņdarbs “Neziņa”
atskaņo autore
Aleksa Logina
skaņdarbs “Saules ziņa”
atskaņo autore
Miks Jānis Skulte
skaņdarbs “Lūgums piedot”
čellu duetu izpilda autors un Paula Skulte
Miks Jānis Skulte
dziesma – deja “Skudriņu prieks”
dejo 1.klases, dzied 2a, 3a, 4a klases skolēni
Petra Stalidzāne
dziesma “Vēja Milzis strādā”
dzied 4.klase
Petra Stalidzāne
Atvadīšanās dziesma
Izpilda 4.klase
3a klases audzēkņu
Poļinas Petrovas,
Martas Ševčenko,
Vladislavas Paškēvicas koparanžējums
Marinas Gribinčikas vadībā
Reiz mežā dzima eglīte
Marinas Gribinčikas aranž. Fināla skaņdarbs
Variācijas par Miļenas Odincovas tēmu “Vējš”
Spēlē skolotāju ansamblis:
Marina Gribinčika – klavieres
Uģis Pētersons – vijole
Ieva Rūtentāle – flauta
Mīļi pateicamies skolas projektu vadītājai
Ievai Rūtentālei
par lielo ieinteresētību un atbalstu!
Mīļi pateicamies visiem skolēnu vecākiem par tērpu meklēšanu, šūdināšanu un sakārtošanu, par bērnu un skolotāju materiālu un morālu atbalstīšanu, par daudzajām stundām, kas netiek skaitītas, lai ik pa brīdim varētu šādi lieli un skaisti projekti īstenoties!!!!!
Izrādes veidotāji