SVEICAM

Latvijas profesionālās ievirzes mūzikas izglītības iestāžu izglītības programmas Pūšaminstrumentu spēle un Sitaminstrumentu spēle audzēkņu valsts konkursa laureātus

Flautas spēle

I grupa

            Santa BITE                                                   II vieta

                        skolotāja Silva Krašauska-Krauze, koncertm. Jānis Rinkulis

            Maija TROCJUKA                                     II vieta

                        skolotāja Maija Zandberga, koncertm. Jānis Rinkulis

II grupa

            Lelde PŪCĪTE                                             I vieta

                        skolotāja Dita Krenberga, koncertm. Jānis Rinkulis

            Karīna DAMBERGA                               III vieta

                        skolotāja Maija Zandberga, koncertm. Jānis Rinkulis

III grupa

            Ieva Marta GOBA                                        II vieta

            Elza RATNIECE-MILTIŅA                   II vieta

                        skolotāja Silva Krašauska-Krauze, koncertm. Jānis Rinkulis

Obojas spēle

I grupa          

            Rinalds ROZENLAUKS                           I vieta

            Madara KNĒZIŅA                                     II vieta

II grupa

            Edgars SOLOMONOVS                          II vieta

            Sanija TAŠŅICKA                                     III vieta

III grup

            Evelīna Patrīcija TĒBERGA                    III vieta

                        skolotāja Kristīne Kupča, koncertm. Roksana Tarvide

Klarnetes spēle

I grupa

            Samanta BELIHA                                       I vieta

                        skolotājs Gunārs Kļaviņš, kcm. Ieva Sarja

            Kārlis ROZENTĀLS                                III vieta

skolotājs Mārtiņš Circenis, koncertm. Inga Ramāne

II grupa

            Dāvis LEKTAUERS                                I vieta

III grupa

            Anna Marija KUBECKA                            I vieta

skolotājs Gunārs Kļaviņš, kcm. Ieva Sarja

Ūna MAIZĪTE                                             III vieta

skolotājs Mārtiņš Circenis, koncertm. Inga Ramāne

Fagota spēle

I grupa

            Matīss PŪCĪTIS                                          III vieta

II grupa

            Samanta JAUNGAILE-GAILE               III vieta

            Artūrs LOSEVS                                         III vieta

skolotājs Andris Arnicāns, koncertm. Inese Ramāne

Mežraga spēle

I grupa

            Daņila MIŠČENKO                                   I vieta

            Ralfs RAFAELS                                         I vieta

II grupa

            Haralds DREIMANIS                              I vieta

III grupa

            Konrāds REZŅIKOVS                              I vieta

            Jānis PRIKULIS                                          II vieta

IV grupa

            Matīss LEKTAUERS                               I vieta

            Emīls JAUJA                                             II vieta

                        skolotājs Gatis Evelons, koncertm. Inese Ramāne

Trompetes spēle

I grupa

            Pauls BARTKEVIČS                                II vieta

II grupa

            Elizabete SŪNA                                           II vieta

IV grupa

            Bruno ANČĀNS                                         I vieta

skolotājs Aivars Krūmiņš, koncertm. Inga Ramāne

Eifonija spēle

I grupa

            Timofejs FINTJUGOVS                            II vieta

skolotājs Artūrs Hrustaļovs, koncert. Pāvels Račiks

Trombona spēle

I grupa

Leonards PEKŠĒNS                                 III vieta

II grupa

Kristaps MALAHOVSKIS                     III vieta

skolotājs Artūrs Hrustaļovs, koncert. Pāvels Račiks

Sitaminstrumentu spēle

I grupa

            Martins HEISLERS                                     I vieta

II grupa

            Sonja MISIŅA                                             I vieta

            Rainers ZUSMANIS                                II vieta

IV grupa

            Santa JĒKABSONE                                I vieta

            Nikolass MŪRNIEKS                              II vieta

skolotājs Dzintra Knābe, koncertm. Ģirts Bīrītis