Šodien pēdējais skolas zvans izskanēja mūsu dārgajam III kursam 

Ir atkal maijs, skaistākais pavasara mēnesis, kad ziedu sveces ver kastaņas, smaržo ceriņi un dzeguze kūko katram savu laimi. Skolā maijs ir ražas mēnesis, kad skolēni un skolotāji vērtē sava darba augļus. Visatbildīgākais un nopietnākais šis laiks ir 9. un III kursa skolēniem, kuriem pavasaris pieskāries ar tauriņu spārniem, nesdams līdzi cerību un pārdomu laiku, arī pēdējā zvana skaņas. 

Pēdējais zvans, tas ir tikai mazs atelpas un emociju mirklis pirms lieliem nozīmīgiem dzīves notikumiem – valsts pārbaudījumiem.

Svētku noskaņojumu izjuta ne tikai absolventi, bet visa skolas saime, jo īpaši tie skolēni, kuri skolas dzīvi kuplina ar savām zināšanām, skanīgām melodijām un dziesmām, raitu dejas soli, panākumiem sportā un . Svētkus viņi prot radīt gan paši sev, gan citiem.

Aizvadot šo mācību gadu, tiešām varam ļoti lepoties ar skolēnu sasniegumiem .

Novēlam veiksmīgus pārbaudījumus mūsu absolventiem un savu sapņu piepildījumu turpmākajā dzīvē !

Skolas saime novēl jums eksāmenos parādīt teicamas zināšanas, atjautību un izdomu! 

Veiksmi, mīļie! 

Skan jūsu pēdejais skolas zvans……..