ESF - "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai"

Projekta nosaukums:  Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001 «Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai».  Ar ESF atbalstu veiks pasākumus, lai mazinātu priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu.…