Latvijas Republikas Kultūras ministrija prioritātes 2020.gada budžetā – detalizēti un pārskatāmi. Tiks atrisināti daudzi gadiem aktuāli jautājumi, tostarp jaunrades stipendijas, tiks turpinātas #LV100 ietvaros aizsāktās iniciatīvas – literatūras eksports, atbalsts kino jomai, būs papildfinansējums kultūrizglītības objektiem, tostarp NMV Emīla Dārziņa mūzikas skola – mūzikas skolas zālei un pagaidu telpām (318 836€) & Latvijas Nacionālā bibliotēka / National Library of Latvia datu centram, kultūras infrastruktūrām – Rundāles Pils jumtam un Likteņdārzs uzturēšanai, mediju politikai un sabiedrības integrācijai.