20. novembrī plkst. 11.30 visi NMV vidusskolas audzēkņi aicināti uz tikšanos ar Latvijas Valsts prezidenti (1999-2007) un Madrides kluba prezidenti Vaira Vīķe – Freiberga. Viņa aktīvi piedalījusies valsts demokratizācijas nostiprināšanas procesā un iestājās par Latvijas ārpolitikas interesēm, palīdzot iesaistīt Latviju Eiropas Savienībā un NATO. Pēc prezidentūras aktīvi darbojas starptautiskajā jomā un bieži tiek aicināta kā populāra oratore. Vaira Vīķe-Freiberga ir daudzu apbalvojumu un goda doktora grādu laureāte, 30 starptautisko organizāciju locekle.
Tikšanās un saruna par patriotismu un valstiskumu notiks Emīla Dārziņa mūzikas skolas Lielajā zālē. Ar Vairu Vīķi-Freibergu sarunāsies Mārtiņš Klišāns, bet jautājumus būs iespējams uzdot arī klātesošajiem.

Pēc sarunas būs iespēja fotogrāfēties vai saņemt autogrāfu.