Skolotājas Daces Pūces Pūces čella klases audzēkņu koncerts

https://www.facebook.com/nmvEDMS/videos/605240853583445/