Dziļās sērās paziņojam,ka 4.aprīlī mūžībā aizgāja mūsu skolas klavieru pedagoģe Tatjana Zemniece.
Viņa skolā strādāja kopš 1988.gada gan kā koncertmeistare,gan kā pedagoģe speciālo un vispārējo klavieru nodaļās.T.Zemnieces audzēkņi ir Latvijā pazīstami mūziķi .
Izsakām visdziļāko līdzjūtību tuviniekiem.