Mums ir liels, liels prieks un lepnums, ka mūsu audzēkņi ir ne tikai brīnišķīgi mūziķi, bet arī gudri jaunieši, kas ieguvuši augstu novērtējumu vispārizglītojošo mācību priekšmetu olimpiādēs. Lūk, viņi:

Agate ZĀLĪTE (III kurss)
II vieta – Vācu valoda

Laura DAUGELE (9. klase)
I vieta – Bioloģija
II vieta – Latviešu valoda un literatūra
II vieta – Fizika
II vieta – Ķīmija
III vieta – Vēsture
Atzinība – Matemātika

Sofija Terēze GRUNDE (9. klase)
III vieta – Latviešu valoda un literatūra

Ieva Marta GOBA (9. klase)
III vieta – Latviešu valoda un literatūra
Atzinība – Matemātika

Emīlija LŪSE (9.b klase)
III vieta – Ķīmija
Atzinība – Bioloģija

Otto PUHTAJEVIČS (9.a klase)
Atzinība – Ķīmija

Līvija BUKŠA (8. klase)
II vieta – Mātemātika

Andrejs AVRAMECS (6. klase)
II vieta – Matemātika

Sofija ŠTRAUSA (5. klase)
Atzinība – Matemātika

Samanta BELIHA (5.b klase)
II vieta – Matemātika

Tāpat lielu PALDIES par ieguldīto darbu sakām skolotājām, kas bērnus sagatavoja: Ingai ĻIPUNCOVAI, Laurai GRAVAI, Ievai ARTMANEI, Zanei PLĒPEI, Aijai ZVAIGZNEI, Lailai KAMPEI, Jolantai LAPIŅAI un Anitai MEIEREI.