Uzņemšas noteikumi 2020

Uzņemšanas prasības

Mūzikas lit. prasības 8.kl – I k

Solf.prasības 5.kl – I k

Latviešu valoda