9. klašu un III kursa izlaidumi notiks PIKC NMV EDMS klātienē, ievērojot visus šobrīd aktuālos MK izsludinātos noteikumus !

Iekštelpās atļauts pūlcēties līdz 100 cilvēkiem, ievērojot 2 metru distanci un veicot obligātu roku dezinfekciju!

EDMS zālē , lūdzu pulcēties tikai tuvākajiem radiem, pārējiem būs iespēja ārpusē uz monitoriem vērot zālē notiekošo!


9. klases izlaidums – 12. jūnijs plkst. 18.00

9.a klases izlaidums – 13. jūnijs plkst. 13.00

III kursa izlaidums – 20. jūnijs plkst. 13.00