Ņemot vērā pašreizējo situāciju, esošos mācību apstākļus, un saskaņā ar LR Izglītības ministrijas noteiktajām vadlīnijām, Emīla Dārziņa mūzikas skola šobrīd plāno mācību darba organizāciju saskaņā ar A modeli, kurš paredz, ka

• Mācības notiek klātienē ar attālināto mācību elementiem vai bez tiem.

• 1.–6. klasē – klātienē.

• 7.–12. klasē (arī profesionālajā izglītībā) – klātienē, pieļaujams līdz 20 % attālināti.

Klātienes mācību organizācijas modeli skola plāno, paralēli veicot nepieciešamos sagatavošanās darbus, lai nepieciešamības gadījumā nekavējoties varētu organizēt mācību procesa īstenošanas modeļa maiņu uz kombinēto vai attālināto mācību modeli.

Plašāka informācija un vadlīnijas mācību organizācijai 2020./21.mācību gadā vietnē https://izm.gov.lv/lv/par-2020-2021-macibu-gadu

1.septembra svinīgais pasākums skolas zālē šogad notiks tikai tiem, kam šī diena ir pati īpašākā – 1.klases un III kursa audzēkņiem, piedaloties viņu vecākiem un skolas pedagogiem.

Līdz ar to:

1.klases skolēni, III kursa audzēkņi, viņu vecāki un skolas pedagogi tiekas skolas zālē 10.00;

Sākumskolas (2., 3., 4.klašu audzēkņi) tiekas savās klašu telpās plkst. 10.00.

5. – 6.klašu skolēni uzsāk 1.septembri savās klašu telpās plkst. 10.30.

7. – 9.klašu skolēni tiekas savās klašu telpās plkst. 11.00.

I – III kursu audzēkņi tiekas savās kursu telpās plkst. 11.30.

Atbilstoši epidemioloģiskajiem nosacījumiem vecākiem vispārizglītojošo mācību korpusā Meža ielā 1 ienākt aizliegts. (Izņēmums – 1.klases vecāki 1.septembrī)