Uzņemšana 1. klasē notiks pirmdien, 2021.gada 7.jūnijā, precīzs ierašanās laiks tiks paziņots katram individuāli.
Specialitātes video 1. klases reflektantiem, kuriem tas ir iespējams, jāiesūta līdz 4.jūnijam. Uz pārējām klasēm specialitātes spēles video jāiesūta līdz 10. jūnijam. Pārrunu mūzikas teorētiskajos mācību priekšmetos laiks tiks paziņots katram individuāli.