§ 1

Pamatojoties uz uzrādītajiem rezultātiem un uzņemšanas komisijas 7. jūnija lēmumu, 2021./2022. mācību gadā 1. klasē profesionālās ievirzes izglītības programmās uzņemti:

Izglītības programmā Taustiņinstrumentu spēle – Klavierspēle

Reģistrācijas numurs
2021-6
2021-59
2021-40
2021-9

Izglītības programmā Stīgu instrumentu spēle

2021-36 Vijoles spēle
2021-39 Vijoles spēle
2021-8 Vijoles spēle
2021-57 Vijoles spēle
2021-25 Vijoles spēle
2021-49 Arfas spēle
2021-41 Čella spēle
2021-13 Čella spēle

Izglītības programmā Pūšaminstrumentu spēle

2021-56 Obojas spēle
2021-46 Klarnetes spēle
2021-7 Fagota spēle
2021-43 Trompetes spēle
2021-42 Trompetes spēle

Izglītības programmā Sitaminstrumentu spēle

2021-51

§ 2

Trūkstošos dokumentus jāiesniedz kancelejā līdz 1. jūlijam. Pirms dokumentu iesniegšanas sazināties ar skolas kanceleju – tel. 67612332 vai edms@nmv.lv

§ 3

Par pirmo tikšanos pirms mācību gada sākuma augustā sekot skolas mājas lapā www.edmv.lv

Pamats: Uzņemšanas komisijas lēmums.