Par uzņemšanu !

§ 1

Pamatojoties uz uzrādītajiem iestājeksāmenu rezultātiem un uzņemšanas komisijas lēmumu, 2021./2022. mācību gadā PIKC Nacionālā Mākslu vidusskola Emīla Dārziņa mūzikas skolā uzņemti:

Izglītības programmā Taustiņinstrumentu spēle – Klavierspēle

Reģistrācijas numurs Klase
2021-16 2.
2021-60 5.
2021-62 6.
2021-29 7.
2021-10 9.
2021-38 9.

Izglītības programmā Stīgu instrumentu spēle

2021-50 9. Vijoles spēle
2021-30 9. Čella spēle

            Izglītības programmā Pūšaminstrumentu spēle

2021-18 7. Flautas spēle
2021-2 8. Obojas spēle

Izglītības programmā Sitaminstrumentu spēle

2021-3 6.

§ 2

2021./2022. mācību gadā PIKC Nacionālā Mākslu vidusskola Emīla Dārziņa mūzikas skolā I kursā uzņemti:

Izglītības programmā Taustiņinstrumentu spēle – Klavierspēle

Reģistrācijas numurs
2021-22
2021-27
2021-47
2021-21
2021-34

Izglītības programmā Stīgu instrumentu spēle

2021-33 Vijoles spēle
2021-54 Vijoles spēle
2021-37 Vijoles spēle
2021-32 Vijoles spēle
2021-28 Vijoles spēle
2021-44 Alta spēle
2021-11 Čella spēle
2021-24 Arfas spēle
2021-55 Čella spēle
2021-61 Čella spēle

Izglītības programmā Pūšaminstrumentu spēle

2021-35 Obojas  spēle
2021-53 Klarnetes  spēle
2021-31 Mežraga spēle

Izglītības programmā Sitaminstrumentu spēle

2021-48
2021-23

§ 4

Trūkstošos dokumentus jāiesniedz skolas kancelejā līdz 10. jūlijam. Pirms dokumentu iesniegšanas sazināties ar skolas kanceleju – tel. 67612332 vai edms@nmv.lv

§ 5

Noteikt papildpārbaudījumu 2021. gada  24 . augustā plkst. 11:00:

Reģistrācijas numurs Mācību priekšmets
2021-15 Solfedžo

Pamats: Uzņemšanas komisijas lēmums.