Entries by Mārtiņš Markss

Sveicam !

SVEICAM Latvijas 45 atklātās metemātikas olimpiādes laureātus: klašu grupā: Atzinība Dāvis Lektauers /ped.I.Derģe/ klašu grupā: II vieta Līvija Bukša /ped.J.Lapiņa/ klašu grupā: III vieta Laura Daugele /ped.L.Kampe/ Atzinība  Otto Puhtajevičs /ped.L.Kampe/ klašu grupā: III vieta Viktorija Kizenbaha /ped.J.Lapiņa/

SVEICAM !

SVEICAM ! XIX Starptautiskā Akadēmiskās mūzikas konkursa “Jūrmala 2018” Daudzstīgu mūzikas instrumentu laureātes:   I vieta      Sofiia Lanskaia, 3.a klase III vieta  Gabriēla Erkmane, 8. klase   /ped. Inita Neilande kcm. Inga Ramāne/

SVEICAM VIII Starptautiskā pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu ansambļu un orķestru ritmiskās mūzikas festivāla-konkursa “Vēju ritmi 2018” laureātus:

SVEICAM VIII Starptautiskā pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu ansambļu un orķestru ritmiskās mūzikas festivāla-konkursa “Vēju ritmi 2018” laureātus: C grupa: II vieta    Klarnešu kvartets:                    Laima Ratniece-Miltiņa, III kurss                    Katrīna Elīza Krastiņa, I kurss                    Anna Marija Kubecka, 7.klase                    Madara Eleonora Mežale, I kurss                                         […]

SVEICAM VIII Starptautiskā pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu ansambļu un orķestru ritmiskās mūzikas festivāla-konkursa “Vēju ritmi 2018” laureātus:

SVEICAM VIII Starptautiskā pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu ansambļu un orķestru ritmiskās mūzikas festivāla-konkursa “Vēju ritmi 2018” laureātus: B grupa: I vieta       Flautu kvartets:                     Ričards Vectirāns, 9.klase                     Demija Nate Ozoliņa, 9.klase                     Elza Ratniece-Miltiņa, 7.klase                     Ieva Marta Goba, 7.klase   /ped. Silva Krašauska-Krauze/

SVEICAM Jura Jurjāna XX Starptautiskā konkursa “Jaunais mežradznieks 2018”

SVEICAM Jura Jurjāna XX Starptautiskā konkursa “Jaunais mežradznieks 2018” laureātus: B grupa: I vieta       Haralds Dreimanis, 4.klase III vieta   Jānis Prikulis, 5.klase diploms   Konrāds Rezņikovs, 7.klase C grupa: II vieta     Emīls Jauja, 8.b klase                                                                         /ped. Gatis Evelons kcm. Inese Ramāne/