Sandra Pētersone - Bērziņa

Mājturības un tehnoloģiju skolotāja meitenēm

Annija Diedrika

Latviešu valodas un literatūras skolotāja

Andris Podāns

Mājturība uz tehnoloģiju skolotājs zēniem

Sigita Blūmfelde

Sākumskolas un sociālo zinību skolotāja

Brigita Avišāne

Sākumskolas skolotāja