Agne Sprūdža

Čella spēles skolotāja Tel.: 25547371 agne.sprudza@inbox.lv

Romāns Trautmans

Čella spēles skolotājs E-pasts: allegro-2@inbox.lv Tel.: 29812504

Sergejs Brīnums

Kontrabasa spēles skolotājs Tel.: 29512321

Einārs Upatnieks

Kontrabasa spēles skolotājs E-pasts: operabass@inbox.lv Tel.: 29195691

Ligita Muižarāja

Klavierspēles skolotāja E-pasts: ligitamuizaraja@inbox.lv Tel.: 25993321

Sergejs Osokins

Klavierspēles skolotājs Tel.: 29231116