Anita Meiere

Vizuālās mākslas skolotāja

Artūrs Vizulis

Sporta skolotājs

Ilze Darģe

Matemātikas skolotāja

Inese Beķere

Ģeogrāfijas skolotāja

Ieva Moore

Ekonomikas skolotāja ieva.moore@gmail.com

Jānis Tretjuks

Klarnetes spēles skolotājs

Upmace Ingrīda

Solfedžo skolotāja

Zaiga Lazdiņa-Radziņa

Solfedžo skolotāja

Anna Marta Burve

Mūzikas literatūra