Sandra Pētersone - Bērziņa

Mājturības un tehnoloģiju skolotāja meitenēm

Annija Diedrika

Latviešu valodas un literatūras skolotāja

Andris Podāns

Mājturība uz tehnoloģiju skolotājs zēniem

Sigita Blūmfelde

Sākumskolas un sociālo zinību skolotāja

Brigita Avišāne

Sākumskolas skolotāja

Anita Meiere

Vizuālās mākslas skolotāja

Artūrs Vizulis

Sporta skolotājs

Ilze Darģe

Matemātikas skolotāja

Inese Beķere

Ģeogrāfijas skolotāja

Ieva Moore

Ekonomikas skolotāja ieva.moore@gmail.com