Ilze Darģe

Matemātikas skolotāja

Inese Beķere

Ģeogrāfijas skolotāja

Ieva Moore

Ekonomikas skolotāja ieva.moore@gmail.com

Jānis Tretjuks

Klarnetes spēles skolotājs

Upmace Ingrīda

Solfedžo skolotāja

Zaiga Lazdiņa-Radziņa

Solfedžo skolotāja

Anna Marta Burve

Mūzikas literatūra

Edīte Krole-Gaišute

Sākumskolas skolotāja, MK vadītāja E-pasts: ekg@inbox.lv

Anda Baltmugure

Sākumskolas skolotāja E-pasts: andabaltmugure@inbox.lv