Baiba Leimane

Sākumskolas skolotāja, Direktores vietniece mācību darbā E-pasts: baiba.leimane@inbox.lv

Sigita Blumfelde

Sākumskolas skolotāja E-pasts: sigita~blumfelde@inbox.lv

Inga Ļipuncova

Vācu valodas skolotāja, MK vadītāja E-pasts: i.lipuncova@inbox.lv

Ingūna Strautmane

Angļu valodas skolotāja E-pasts: ingunaalksne@inbox.lv

Jevgēnija Laizāne-Kote

Angļu valodas un sociālo zinību skolotāja

Aija Strautiņa

Angļu valodas skolotāja E-pasts: aija.stautinja@gmail.com

Agnese Miteniece

Vizuālās mākslas un kulturoloģijas skolotāja

Aīda Fedotova

Vēstures un sociālo zinību skolotāja E-pasts: aidafedotova@inbox.lv

Aija Zvaigzne

Vēstures, sociālo zinību un ģeogrāfijas skolotāja E-pasts: aija_zvaigzne@inbox.lv

Aļona Zaiceva

Krievu valodas un literatūras skolotāja E-pasts: bib-1@inbox.lv