Jānis Tretjuks

Klarnetes spēles skolotājs

Upmace Ingrīda

Solfedžo skolotāja

Zaiga Lazdiņa-Radziņa

Solfedžo skolotāja

Anna Marta Burve

Mūzikas literatūra

Edīte Krole-Gaišute

Sākumskolas skolotāja, MK vadītāja E-pasts: ekg@inbox.lv

Anda Baltmugure

Sākumskolas skolotāja E-pasts: andabaltmugure@inbox.lv

Baiba Leimane

Sākumskolas skolotāja, Direktores vietniece mācību darbā E-pasts: baiba.leimane@inbox.lv

Sigita Blumfelde

Sākumskolas skolotāja E-pasts: sigita~blumfelde@inbox.lv

Inga Ļipuncova

Vācu valodas skolotāja, MK vadītāja E-pasts: i.lipuncova@inbox.lv