Mārtiņš Circenis

Klarnetes spēles skolotājs E-pasts: martins.circenis@gmail.com Tel.: 29636577

Andris Arnicāns

Fagota spēles skolotājs Tel.: 29895923

Aivars Krūmiņš

Trompetes spēles skolotājs Tel.: 29436642

Boļeslavs Voļaks

Trombona spēles skolotājs, ansamblis E-pasts: volaks@inbox.lv Tel.: 29669201

Nellija Sarkisjana

Izglītības programmas Stīgu instrument spēle (vijole, alts, arfa) vadītāja, vijolspēles skolotāja E-pasts: sanell@mail.ru Tel.: 26864914

Dace Pūce

Izglītības programmas Stīgu instrument spēle (čells, kontrabass) vadītāja, čella spēles skolotāja E-pasts: dace_puce@inbox.lv Tel.: 29751917

Inese Milzarāja

Vijolspēles skolotāja, vijolnieku ansamblis E-pasts: inese.milzaraja@jvlma.lv Tel.: 29190414

Inese Štrāle

Vijolspēles skolotāja Tel.: 29775069

Beāte Račko

Vijolspēles skolotāja Tel.: 26747333

Ludmila Girska

Vijolspēles skolotāja E-pasts: ludmilagirska@hotmail.com Tel.: 26129061