1. - 4.a klase

                              

 

1. klase

1.a klase

2. klase

2.a klase

3. klase

3.a klase

4. klase

4.a klase

PIRMDIENA

1.

08.30 – 09.10

Feldberga

sports

Baltmugure

latviešu valoda

S A Lazdiņa

Orlova

matemātika

Strautmane

angļu valoda

Laizāne-Kote

angļu valoda

Krole-Gaišute

Audzināšana

Korpačova

matemātika

2.

09.15 – 09.55

Baltmugure

latviešu valoda

S Gribinčika

Leimane

matemātika

Orlova

krievu valoda

Blūmfelde

matemātika

Korpačova

matemātika

S A Lazdiņa

R B Pētersone

Laizāne-Kote

angļu valoda

3.

10.05 – 10.45

Baltmugure

matemātika

Orlova

matemātika

Krole-Gaišute

ētika

S Gribinčika

Blūmfelde

latviešu valoda

Korpačova

krievu valoda

Koris Lazdiņa

R Pētersone

4.

11.05 – 11.45

Strautmane

angļu valoda

Koris Gribinčika

Blūmfelde

sociālās zinības

Koris Gribinčika

Feldberga

sports

Korpačova

ētika

S B Lazdiņa

R A Pētersone

Baltmugure

latviešu valoda

5.

12.05 – 12.45

 

Baltmugure

latviešu valoda

Strautmane

angļu valoda

Orlova

sociālās zinības

S A Lazdiņa

R B Pētersone

Krole-Gaišute

latviešu valoda

Feldberga

sports

Korpačova

vizuālā māksla

6.

13.10 – 13.50

   

S B Lazdiņa

Orlova

ētika

S B Upmace

R A Pētersone

Baltmugure

mājturība un tehn.

Krole-Gaišute

matemātika

Korpačova

vizuālā māksla

7.

14.00 – 14.40

           

Krole-Gaišute

dabaszinības

Laizāne-Kote

sociālās zinības

8.

14.45 – 15.25

               

9.

15.30 – 16.10

               

10.

16.15 – 16.55

               

OTRDIENA

1.

08.30 – 09.10

Baltmugure

latviešu valoda

Orlova

matemātika

Leimane

matemātika

R Pakārkle

Blūmfelde

sociālās zinības

Korpačova

matemātika

S B Lazdiņa

 

2.

09.15 – 09.55

Baltmugure

matemātika

Orlova

krievu valoda

S A Lazdiņa

R B Pakārkle

Krole-Gaišute

latviešu valoda

Blūmfelde

matemātika

S Gribinčika

Strautmane

angļu valoda

Korpačova

krievu valoda

3.

10.05 – 10.45

S B Lazdiņa

R A Pakārkle

R Pakārkle

Leimane

latviešu valoda

Orlova

matemātika

Blūmfelde

latviešu valoda

Koris Gribinčika

Krole-Gaišute

matemātika

Koris Gribinčika

4.

11.05 – 11.45

Baltmugure

dabaszinības

Piļinovičs

sports

S B Lazdiņa

R A Pakārkle

Orlova

vizuālā māksla

Blūmfelde

latviešu valoda

Piļinovičs

sports

Krole-Gaišute

latviešu valoda

S Gribinčika

5.

12.05 – 12.45

S A Lazdiņa

R B Pakārkle

S Gribinčika

Leimane

latviešu valoda

Orlova

krievu valoda

Blūmfelde

dabaszinības

Korpačova

krievu valoda

Krole-Gaišute

latviešu valoda

Baltmugure

latviešu valoda

6.

13.10 – 13.50

Baltmugure

Audzināšana

Orlova

krievu valoda

Koris Lazdiņa

 

Blūmfelde

Audzināšana

R Pakārkle

Feldberga

sports

Šķesters

dabaszinības

7.

14.00 – 14.40

       

Koris Lazdiņa

Šķesters

dabaszinības

Krole-Gaišute

sociālās zinības

Baltmugure

latviešu valoda

8.

14.45 – 15.25

               

9.

15.30 – 16.10

               

10.

16.15 – 16.55

               

TREŠDIENA

1.

08.30 – 09.10

Baltmugure

ētika

 

Leimane

matemātika

Orlova

mājturība un tehn.

Blūmfelde

latviešu valoda

 

Krole-Gaišute

latviešu valoda

Laizāne-Kote

angļu valoda

2.

09.15 – 09.55

Baltmugure

matemātika

Orlova

Audzināšana

Leimane

dabaszinības

Orlova

Audzināšana

Feldberga

sports

Korpačova

krievu valoda

Krole-Gaišute

matemātika

Laizāne-Kote

sociālās zinības

3.

10.05 – 10.45

Baltmugure

latviešu valoda

Laizāne-Kote

angļu valoda

Leimane

dabaszinības

Orlova

krievu valoda

Blūmfelde

matemātika

Šķesters

dabaszinības

Krole-Gaišute

literatūra

Korpačova

krievu valoda

4.

11.05 – 11.45

Baltmugure

latviešu valoda

Piļinovičs

sports

Feldberga

sports

Orlova

matemātika

Blūmfelde

mājturība un tehn.

Piļinovičs

sports

Krole-Gaišute

vizuālā māksla

Korpačova

matemātika

5.

12.05 – 12.45

Baltmugure

mājturība un tehn.

Orlova

krievu valoda

Leimane

latviešu valoda

Piļinovičs

sports

Blūmfelde

ētika

Laizāne-Kote

sociālās zinības

Krole-Gaišute

vizuālā māksla

Piļinovičs

sports

6.

13.10 – 13.50

 

Baltmugure

latviešu valoda

     

Krole-Gaišute

latviešu valoda

 

Korpačova

krievu valoda

7.

14.00 – 14.40

               

8.

14.45 – 15.25

               

9.

15.30 – 16.10

               

10.

16.15 – 16.55

               

CETURTDIENA

1.

08.30 – 09.10

Baltmugure

latviešu valoda

Orlova

matemātika

Leimane

latviešu valoda

Krole-Gaišute

latviešu valoda

Blūmfelde

latviešu valoda

R Pakārkle

S A Lazdiņa

Korpačova

matemātika

2.

09.15 – 09.55

Feldberga

sports

Orlova

krievu valoda

S A Lazdiņa

R B Pakārkle

S Gribinčika

Strautmane

angļu valoda

Korpačova

matemātika

Krole-Gaišute

matemātika

Baltmugure

latviešu valoda

3.

10.05 – 10.45

S A Lazdiņa

R B Pakārkle

Orlova

vizuālā māksla

Feldberga

sports

Krole-Gaišute

latviešu valoda

Blūmfelde

matemātika

S Gribinčika

Strautmane

angļu valoda

Šķesters

dabaszinības

4.

11.05 – 11.45

Baltmugure

vizuālā māksla

Orlova

ētika

S B Lazdiņa

R A Pakārkle

Laizāne-Kote

angļu valoda

Blūmfelde

dabaszinības

Korpačova

krievu valoda

Krole-Gaišute

latviešu valoda

S Gribinčika

5.

12.05 – 12.45

Baltmugure

vizuālā māksla

Orlova

dabaszinības

Blūmfelde

vizuālā māksla

R Pakārkle

S A Lazdiņa

S B Upmace

Korpačova

krievu valoda

Krole-Gaišute

dabaszinības

Laizāne-Kote

angļu valoda

6.

13.10 – 13.50

S B Lazdiņa

R A Pakārkle

R Pakārkle

Leimane

latviešu valoda

Orlova

krievu valoda

S B Upmace

Korpačova

Audzināšana

Krole-Gaišute

sociālās zinības

Baltmugure

mājturība un tehn.

7.

14.00 – 14.40

Baltmugure

sociālās zinības

   

Orlova

krievu valoda

 

Krole-Gaišute

latviešu valoda

 

Korpačova

krievu valoda

8.

14.45 – 15.25

               

9.

15.30 – 16.10

               

10.

16.15 – 16.55

               

PIEKTDIENA

1.

08.30 – 09.10

S A Lazdiņa

Baltmugure

latviešu valoda

Leimane

matemātika

Orlova

matemātika

Blūmfelde

latviešu valoda

Laizāne-Kote

angļu valoda

Krole-Gaišute

latviešu valoda

Korpačova

literatūra

2.

09.15 – 09.55

Baltmugure

matemātika

Orlova

matemātika

Blūmfelde

vizuālā māksla

Krole-Gaišute

latviešu valoda

S A Lazdiņa

R B Pētersone

Korpačova

matemātika

Strautmane

angļu valoda

S Gribinčika

3.

10.05 – 10.45

Baltmugure

latviešu valoda

Orlova

mājturība un tehn.

Leimane

latviešu valoda

S Gribinčika

Blūmfelde

vizuālā māksla

Krole-Gaišute

latviešu valoda

S B Lazdiņa

R A Pētersone

Korpačova

matemātika

4.

11.05 – 11.45

Koris Lazdiņa

S Gribinčika

Baltmugure

mājturība un tehn.

Orlova

krievu valoda

Blūmfelde

vizuālā māksla

Korpačova

vizuālā māksla

Krole-Gaišute

matemātika

R Pētersone

5.

12.05 – 12.45

Baltmugure

dabaszinības

Orlova

sociālās zinības

Leimane

Audzināšana

Krole-Gaišute

dabaszinības

Strautmane

angļu valoda

S Gribinčika

S A Lazdiņa

R B Pētersone

Korpačova

Audzināšana

6.

13.10 – 13.50

S B Lazdiņa

Orlova

krievu valoda

 

Piļinovičs

sports

R A Pētersone

 

Krole-Gaišute

mājturība un tehn.

Piļinovičs

sports

7.

14.00 – 14.40

               

8.

14.45 – 15.25

               

9.

15.30 – 16.10

               

10.

16.15 – 16.55

               
   

1. klase

1.a klase

2. klase

2.a klase

3. klase

3.a klase

4. klase

4.a klase

Visit www.fbetting.co.uk Review Betfair