Audzēkņu panākumi 2014. gadā

 

Sveicam

3. starptautiskā Stokholmas mūzikas konkursa diplomandi:
Elizabeti Gulbi Diploms (Arfa, 6. kl.)
Pedagogs: Inita Neilande


 

Sveicam

Latvijas atklātās matemātikas olimpiādes laureātus un diplomandu:

7. klašu grupā

     Sandiju Gotvonī I vieta
     Skolotāja: Jolanta Lapiņa 5. klašu grupā
     Luku Korovinu Atzinība
     Skolotāja: Laila Kampe
8. klašu grupā
     Vladislavu Aščeulovu III vieta
     Skolotāja: Laila Kampe


Sveicam

Konkursa Ineses Galantes talanti.lv laureātus:
     Rihardu Rauzu I vieta
(Mūzikas skolas audzēkņu grupā)
     Jāni Bombizo-Fedotovu I vieta
(Mūzikas vidusskolas audzēkņu grupā)
Ped. Dzintra Knābe
Koncm. Ģirts Bīrītis


Sveicam

Latviešu valodas un literatūras 40. valsts olimpiādes (8.-9.klašu grupā) laureāti:
Katrīnu Ciniņu (8. kl.) II vieta
Skolotāja: Daiga Šmideberga


Sveicam

Latviešu valodas un literatūras olimpiādes 2. posma (Rīgā) laureāti:
Katrīnu Ciniņu (8. kl.) II vieta
Skolotāja: Daiga Šmideberga


Sveicam

Starptautiskā pianistu konkursa „Concours Musical De France” laureātes:
Lauru Daugeli (3.kl.) Sekcijā „Superieur II”: I vieta un H. Lemuāna izdevniecības balva
                              Sekcijā „Virtuosite II”: I vieta
Madaru Pranču (5.kl.) Sekcijā „Virtuosite I”: III vieta
                                Sekcijā „Virtuosite III”: I vieta
Ped. Ligita Muižarāja


Sveicam

VI Starptautiskā jauno pianistu konkursa Tbilisi (Gruzija) laureātu:
Kārli Bukovski II vieta (5. kl.)
Un specbalva par labāko A.Mačavariani darba atskaņojumu
Pedagogs: Ligita Muižarāja 


Sveicam

E.Medņa XVI Starptautiskā konkursa „Jaunais mūziķis” laureātus:
Obojas
A grupa
Miju Amēliju Dziļumu 3.kl. III vieta
D grupa
Mārtiņu Dovmani II k. I vieta
Justīni Āboltiņu I k. II vieta
Ped. Kristīne Kupča
Kcm. Inga Ramāne un Ģirts Bīrītis

Klarnetes
A grupa
Annu Marju Kubecku 3.kl. I vieta

C grupa
Artūru Pertsu 8.kl. I vieta
Ped. Gunārs Kļaviņš
Kcm. Aija Kuzmane


Sveicam

Jura Jurjāna XVI Starptautiskā konkursa „Jaunais mežradznieks”
laureātus:
Matīsu Lektaueru I vieta (A grupa)
Konrādu Rezņikovu III vieta (A grupa)

Reini Sprūdi II vieta (D grupa)
Ped. Gatis Evelons
Koncm. Inese Ramāne


Sveicam

Kārļa Davidova 8. Starptautiskā čellistu konkursa
laureātus:
A grupā
Silvestru Juri Kalniņu, 9. kl. I vieta
Ped. D. Pūce
Koncm. I. Dzērve

Lindu Evelīnu Heibergu, 9. kl. Balva par labāko J.S.Baha skaņdarba interpretāciju
Ped. D. Pūce
Grupā „Cerība”


Paulu Skulti, 3. kl. II vieta
Ped. R. Trautmans
Koncm. D. Rijniece


Sveicam

Latvijas profesionālās ievirzes un vidējās mūzikas izglītības programmas

Stīgu instrumentu spēle audzēkņu valsts konkursa

LAUREĀTUS:

 

I grupa

Līvija BUKŠA I vieta

   Skolotājs Olga Isakova

   Koncertmeistars Sandra Jalaņecka

Daniils BULAJEVS I vieta

   Skolotājs Nellija Sarkisjana

   Koncertmeistars Lilī Sarkisjana

Paula SKULTE I vieta

   Skolotājs Romāns Trautmans

   Koncertmeistars Dace Rijniece

Katrīna Anna RANDO I vieta

   Skolotājs Dace Pūce

   Koncertmeistars Ilze Dzērve

 

II grupa

Daniils ČIRIČS I vieta

   Skolotājs Inese Milzarāja

   Koncertmeistars Aija Kuzmane

Elīna BUKŠA II vieta

   Skolotājs Olga Isakova

   Koncertmeistars Sandra Jalaņecka

Teodrors REZŅIKOVS III vieta

   Skolotājs Dace Pūce

   Koncertmeistars Ilze Dzērve

 

III grupa

Alise BONDARENKO I vieta

   Skolotājs Olga Isakova

   Koncertmeistars Sandra Jalaņecka

Marta Aurēlija RANDO I vieta

   Skolotājs Ludmila Girska

   Koncertmeistars Zarema Ginsburga

Alma Anete MIĶELSONE I vieta

   Skolotājs Dace Pūce

   Koncertmeistars Ilze Dzērve

Anna Katrīna PAUKŠĒNA II vieta

   Skolotājs Romāns Trautmans

   Koncertmeistars Dace Rijniece

 

IV grupa

Andrejs JEGOROVS I vieta

   Skolotājs Nellija Sarkisjana

   Koncertmeistars Lilī Sarkisjana

Dita Raimonda PŪCE I vieta

   Skolotājs Diāna Ozoliņa

   Koncertmeistars Lelde Paula

Kristaps GRĪNBERGS II vieta

   Skolotājs Dace Pūce

   Koncertmeistars Ilze Dzērve

 

V grupa

Sandra SERŽĀNE I vieta

   Skolotājs Romāns Šnē

   Koncertmeistars Lelde Paula

Marija STRAPCĀNE I vieta

   Skolotājs Ludmila Girska

   Koncertmeistars Zarema Ginsburga

Sabīne SERGEJEVA II vieta

   Skolotājs Ludmila Girska

   Koncertmeistars Zarema Ginsburga

Elīna KONOŠONOKA III vieta

   Skolotājs Ināra Brīnuma

   Koncertmeistars Natālija Zandmane

Linda Evelīna HEIBERGA I vieta

   Skolotājs Dace Pūce

   Koncertmeistars Ilze Dzērve

Kristers Mārtiņš ŠĪMANIS II vieta

   Skolotājs Diāna Ozoliņa

   Koncertmeistars Lelde Paula

Silvestrs Juris KALNIŅŠ III vieta

   Skolotājs Dace Pūce

   Koncertmeistars Ilze Dzērve

Dāvis VILKS III vieta

   Skolotājs Sergejs Brīnums

   Koncertmeistars Inga Ramāne

 

VI grupa

Alīna VIŽINE I vieta

   Skolotājs Nellija Sarkisjana

   Koncertmeistars Lilī Sarkisjana

Leila HAIROVA II vieta

   Skolotājs Olga Isakova

   Koncertmeistars Sandra Jalaņecka

Ginta Laura ZARIŅA I vieta

   Skolotājs Katrīna Krašauska-Krauze

   Koncertmeistars Natālija Zandmane

Beatris Silvija BLAUBERGA I vieta

   Skolotājs Dace Pūce

   Koncertmeistars Ilze Dzērve

Marks VIĻENSKIS I vieta

   Skolotājs Maija Prēdele

   Koncertmeistars Ilze Dzērve

Emma Aleksandra BANDENIECE II vieta

   Skolotājs Dace Pūce

   Koncertmeistars Ilze Dzērve

Raivis MISJUNS I vieta

   Skolotājs Sergejs Brīnums

   Koncertmeistars Inga Ramāne

Andris VEINBERGS I vieta

   Skolotājs Einārs Upatnieks

   Koncertmeistars Inga Ramāne


Sveicam

K. Štrāla XV Starptautiskā konkursa „Jaunais flautists” laureātus:
Ričardu Vectirānu I vieta (A grupa, 5.kl.)
   Ped. S. Krašauska-Krauze
   Koncm. J. Rinkulis

Alisi Golovacku III vieta (D grupa, III k.)
   Ped. I. Sneibis
   Koncm. I. Dzērve
Andīnu Armandu Vildi III vieta (D grupa, II k.)
   Ped. I. Sneibis
   Koncm. I. Dzērve


 Sveicam

Latviešu klaviermūzikas konkursa laureātus:
Iesācēji I
     Sāru Feldmani, 1. kl I vieta un balva par labāko L.Garūtes skaņdarba izpildījumu
     Ped. Ilze Treija 

Jaunie pianisti I 
     Viesturu Virmantu Miķelsonu, 5. kl. Grand Prix
     Ped. Lelde Paula
     Miķeli Tarandu, 6.kl. Grand Prix
     Ped. Ilze Treija
Jaunie pianisti II
     Andreju Feldmani, 5. kl. Grand Prix
     Ped. Ilze Treija
Jaunie virtuozi I
     Klāvu Ābolu, 8. kl. Grand Prix
     Ped. Lelde Paula
Jaunie virtuozi II
     Aleksandru Avramecu, 7. kl. 
Grand Prix

     Ped. Dina Atte
Virtuozi II
     Elizabeti Bērziņu, I k. Grand Prix un speciālbalvas – par labāko J.Ivanova skaņdarba izp. T.Ķeniņa balva par V.Dārziņa sonātes izp. 
     Ped. I.Treija


Sveicam

Mūzikas jaunrades konkursa
„Skaņuraksti Ādažos” laureātus un diplomandi:
I grupā
     Elīnu Baļsi I vieta (4.kl.)
     Viktoriju Viktorovu I vieta (4.kl.)
     Lidiju Volodinu diploms (2.kl.)
     Ped. Marina Gribinčika
II grupā
     Markusu Selgu-Timperu II vieta (5.kl.)
     Ped. Marina Gribinčika
     Kārlim Bukovskim II vieta (5.kl.)
     Ped. Imants Zemzaris

_____________________________

I grupā
     Sonju Misiņu II vieta (1.kl.)


Sveicam

V Starptautiskā jauno mūziķu konkursa „Viva la Musica” (Daugavpilī)
laureātes un diplomandi:
      Kristiānu Krūzmētru Atzinība (A grupa, 5.kl.)
      Ped. Sandra Jalaņecka
 

      Emīliju Rezņikovu II vieta (B grupa, 8.kl.)
      Ped. Ilze Treija

      Inesi Annu Gaili  II vieta (C grupa, I k.)

      Ped. Sandra Jalaņecka


 Sveicam

25. Starptautiskā trompetistu konkursa Tallinā (Igaunija)
 laureātu un diplomandu:
      Jāni Narkevicu II vieta (5. grupa)
      Krišjāni Lībiņu Atzinība (3. grupa)

Ped. Kārlis Jēkabsons

Koncm. Inga Ramāne


Sveicam

III Starptautiskā metāla pūšaminstrumentu spēles konkursa „Taures skan” laureātus:

3. grupa: I vieta Jāni Narkevicu

2. grupa: I vieta Sevastjanu Sergejevu

2. grupa: II vieta Krišjāni Lībiņu

3. grupa: III vieta Kārli Loginu

Ped. Kārlis Jēkabsons
Koncm. Inga Ramāne
1. grupa: II vieta Matīsu Lektaueru

1. grupa: II vieta Konrādu Rezņikovu

Ped. Gatis Evelons
Koncm. Inese Ramāne


Sveicam

Mūzikas jaunrades konkursa
„Skaņuraksti Ādažos” laureātus un diplomandi:
I grupā
Elīnu Baļsi  I vieta   (4.kl.)
Viktoriju Viktorovu  I vieta  (4.kl.)
Lidiju Volodinu   diploms  (2.kl.)
Ped. Marina Gribinčika
II grupā
Markusu Selgu-Timperu  II vieta   (5.kl.)
Ped. Marina Gribinčika
Viktoriju Viktorovu   II vieta  (5.kl.)
Ped. Imants Zemzaris

________________________________
I grupā
Sonju Misiņu  II vieta  (1.kl.)


Sveicam

Latvijas profesionālās ievirzes un vidējās mūzikas izglītības programmas

Stīgu instrumentu spēle audzēkņu valsts konkursa laureātu:

Daniilu Bulajevu (3.a kl.) - I vieta (I grupa) un LR Kultūras ministrijas atzinība par izcilu sniegumu konkursā
Ped.  Nellija Sarkisjana  
Kcm.  Lilī Sarkisjana 


Sveicam
44. vācu valodas olimpiādes III posma laureāti:

Emmu Lagūnu (8.b kl.) - I vieta
Skolotāja:  Inga Ļipuncova 


Sveicam
III Starptautiskā Lūcijas Garūtas jauno pianistu konkursa laureātus:
A grupa
Sāru Feldmani (1. kl.) - II vieta
Ped:  Ilze Treija 

Jolantu Valdmani (2. kl.) - II vieta
Ped:  Dina Atte 

B grupa
Miķeli Tarandu (6. kl.) - I vieta
Ped:  Ilze Treija 

C grupa
Polinu Berlinu (7. kl.) - II vieta
Ped:  Ilze Treija 


 Sveicam

Brāļu Mediņu pianistu konkursa
Un balva par izcilu Mocarta izpildījumu

Annu Harlapu (8. kl.) - II vieta
Ped:  Ilze Treija 


 Sveicam

Konkursa „Uzlecošās zvaigznes 2014”  laureāti:
Polinu Berlinu (7. kl.) - I vieta
Ped.:  Ilze Treija  

 

Katrīnu Annu Rando (3. kl) - I vieta
Ped.:  Dace Pūce 
Kcm.:  Ilze Dzērve 


Martu Aurēliju Rando (6. kl.) - III vieta
Ped.:  Ludmila Girska 
Kcm.:  Zarema Ginsburga 

 

Nominācijā - Klasiskās mūzikas izpildījums

Jeļizavetu Terentjevu (III k.) - I vieta

Ped.:  Sandra Jalaņecka Sveicam
Rīgas pilsētas 2. posma matemātikas olimpiādes laureātus:
    5. klašu grupā
   Ričardu Vectirānu - II vieta
   Andreju Feldmani - II vieta
   Esteri Agnesi Tēbergu - III vieta
   Klāvu Grīnbergu - IV vieta
   Skolotāja:  Iveta Dreiblate 

     6. klašu grupā
   Haraldu Arni - III vieta
   Nikolu Annu Blomu - III vieta
   Skolotāja:  Māra Kauliņa - Pērkona 

     7. klašu grupā
   Sandiju Gotvonī - III vieta
   Skolotāja:  Jolanta Lapiņa 

     8. klašu grupā
   Katrīnu Ciniņu - III vieta
   Annu Harlapu - III vieta
   Vladislavu Aščeulovu - IV vieta
   Skolotāja: Laila Kampe 


Sveicam

44. vācu valodas olimpiādes 2. posma diplomandi:
Emmu Lagūnu (8.b kl.) - II vieta
Pedagogs:  Inga Ļipuncova

 


Latvijas profesionālās ievirzes un vidējās mūzikas izglītības iestāžu izglītības programmas Stīgu instrumentu spēle (čells, kontrabass) audzēkņu Valsts konkursa EDMV II kārtas rezultāti:

Čelli

I grupa

Katrīna Anna Rando 3.kl.(ped. D.Pūce, koncm.I.Dzērve) – I vieta

Paula Skulte 3.kl.(ped.R.Trautmans, koncm.D.Rijniece) – II vieta

Jānis Rinkulis 2.kl.(ped.I.Bezprozvanovs, koncm.I.Pinkule) – III vieta

Džesika Grebeņuka 2.kl.(ped.D.Pūce, koncm. I.Dzērve) – atzinība

II grupa

Teodors Rezņikovs 4.kl.(ped.D.Pūce, koncm.I.Dzērve) – I vieta

Zenta Evita Tēberga 4.kl.(ped.D.Pūce, koncm.I.Dzērve) – III vieta

III grupa

Anna Katrīna Paukšēna 6.kl.(ped.R.Trautmans, koncm.D.Rijniece) – I vieta

Alma Anete Miķelsone 6.kl.(ped.D.Pūce, koncm.I.Dzērve) – II vieta

Edvards Latkovs 6.kl.(ped.A.Sprūdža, koncm.I.Dzērve) – III vieta

Elija Anna Pavāre 6.kl.(ped.D.Pūce, koncm.I.Dzērve) – III vieta

IV grupa

Dita Raimonda Pūce 8.kl.(ped.D.Ozoliņa, koncm.L.Paula) – I vieta

Kristaps Grīnbergs 8.kl.(ped.D.Pūce, koncm.I.Dzērve) – II vieta

Tomass Ančs 8.kl.(ped.D.Pūce, koncm.I.Dzērve) – III vieta

V grupa

Linda Evelīna Heiberga 9.kl.(ped.D.Pūce, koncm.I.Dzērve) – I vieta

Kristers Mārtiņš Šīmanis I k.(ped.D.Ozoliņa, koncm.L.Paula) -  II vieta

Silvestrs Juris Kalniņš 9.kl.(ped.D.Pūce, koncm.I.Dzērve) – II vieta

Santa Valere 9.kl.(ped.A.Sprūdža, koncm.I.Dzērve) – III vieta

Elīza Sestule I k.(ped.D.Ozoliņa, koncm.L.Paula) – III vieta

VI grupa

Beatrise Silvija Blauberga II k.(ped.D.Pūce, koncm.I.Dzērve) – I vieta

Marks Viļenskis III k.(ped.M.Prēdele, koncm.I.Dzērve) – I vieta

Emma Aleksandra Bandeniece III k.(ped.D.Pūce, koncm.I.Dzērve) – III vieta

Zane Gintere II k. (ped.D.Pūce, koncm.I.Dzērve) – atzinība

Erna Daugaviete III k. (ped.I.Bezprozvanovs, koncm.I.Pinkule) – atzinība  

 

Kontrabasi

II grupa

Gustavs Voldemārs Vilsons 5.kl.(ped.E.Upatnieks, koncm.I.Ramāne) – III vieta

V grupa

Dāvis Vilks 9.kl. (ped.S.Brīnums, koncm.I.Ramāne) – III vieta

VI grupa

Andris Veinbergs III k. (ped.E.Upatnieks, koncm.I.Ramāne) – I vieta

Raivis Misjuns III k . (ped.S.Brīnums, koncm.I.Ramāne) – I vieta

 

SVEICAM

 

VII Starptautiskā Alfrēda Kalniņa pianistu konkursa
laureāti:
Madaru Pranču (6. kl.) I vieta
Pedagogs: Ligita Muižarāja

 

S V E I C A M

 

Kultūras ministrijas apbalvojumu
jauniešiem par sasniegumiem starptautiskos konkursos 2013. gadā
BALVU ieguvējus:


Audzēkņus:
Kārli Gunāru TIRZĪTI                          Alisi BONDARENKO
Aurēliju ŠIMKUS                                 Sandru SERŽĀNI
Maksimu TAŅIČEVU                          Evu TER-SARKISOVU
Daniilu ČIRIČU                                     Lindu Evelīnu HEIBERGU
Reini JURKOVSKI                               Artūru KRŪMIŅU


Skolotājus:
Leldi PAULU                                     Olgu ISAKOVU
Sergeju OSOKINU                           Romānu ŠNĒ
Ligitu MUIŽARĀJU                           Nelliju SARKISJANU
Daci PŪCI                                          Gati EVELONU


Koncertmeistarus:
Sandru JALAŅECKU                       Lilī SARKISJANU
Ilzi DZĒRVI                                        Inesi RAMĀNI

 

 

S V E I C A M 

 

Š.g. 6.oktobrī notika sacensības matemātikas uzdevumu angļu valodā risināšanā, kur piedalījās  8., 9.klašu un 1.kursa audzēkņi. Sacensības organizēja matemātikas skolotāja Laila Kampe

 

Rezultāti :

 1.vieta Vladislavs Aščeulovs 9.a klase (120 punkti no 150)

2.vieta  Zane Leimane 1.kurss (118 p./150)

2.vieta  Sandijs Gotvonī 8.klase (117 p./150)
3.vieta  Katrīna Ciniņa 9.klase (115 p./150)
4.vieta   Aleksandrs Avramecs 8.klase (102 p./150)

 

 ------------------------------------------------------

 

SVEICAM
3. starptautiskā Stokholmas mūzikas konkursa diplomandi:
Elizabeti Gulbi Diploms (Arfa, 6. kl.)
Pedagogs: Inita Neilande

 


 

Latvijas atklātās matemātikas olimpiādes laureātus un diplomandu:

 

7. klašu grupā

 

     Sandiju Gotvonī I vieta
     Skolotāja: Jolanta Lapiņa 5. klašu grupā
     Luku Korovinu Atzinība
     Skolotāja: Laila Kampe
8. klašu grupā
     Vladislavu Aščeulovu III vieta
     Skolotāja: Laila Kampe

 


 

Sveicam

 

Konkursa Ineses Galantes talanti.lv laureātus: 
     Rihardu Rauzu I vieta
(Mūzikas skolas audzēkņu grupā)
     Jāni Bombizo-Fedotovu I vieta
(Mūzikas vidusskolas audzēkņu grupā)
Ped. Dzintra Knābe
Koncm. Ģirts Bīrītis

 


 

Sveicam

 

Latviešu valodas un literatūras 40. valsts olimpiādes (8.-9.klašu grupā) laureāti: 
Katrīnu Ciniņu (8. kl.) II vieta
Skolotāja: Daiga Šmideberga

 


 

Sveicam

 

Latviešu valodas un literatūras olimpiādes 2. posma (Rīgā) laureāti: 
Katrīnu Ciniņu (8. kl.) II vieta
Skolotāja: Daiga Šmideberga

 

S V E I C A M
Augusta Dombrovska 8. starptautiskā konkursa laureātus:

ČELLI
A grupa

Almu Aneti Miķelsoni, 7. kl.
(ped. D.Pūce; koncm. I.Dzērve)     Specbalva par labāko  obligātā skaņdarba atskaņojumu

B grupa
Lindu Evelīnu Heibergu, I k. II vieta
(ped. D.Pūce; koncm. I.Dzērve)

Beatrisi Silviju Blaubergu, III k. III vieta
(ped. D.Pūce; koncm. I.Dzērve)

VIJOLES
A grupa

Daniilu Bulajevu, 4. kl. I vieta
(ped. N.Sarkisjana; koncm. L.Sarkisjana)

Andreju Jegorovu, 9. kl. III vieta
(ped. N.Sarkisjana; koncm. L.Sarkisjana)

B grupa

Sandru Seržāni, I k. II vieta
(ped. R.Šnē; koncm. L.Paula)

Sveicam Cimzes balvas ieguvēju

Par ilgadēju pedagoģisko darbību un būtisku ieguldījumu mācību un audzināšanas darbā
LNKC iedibināto Cimzes balvu ieguvusi skolotāja
Ilze Treija

------------------------------------------------------------------------------------

SVEICAM

Republikas mūzikas vidusskolu teorētisko priekšmetu festivāla
(norise Jūrmalas mūzikas vidusskolā)
 komandas laureātus:

II vieta

Zani Leimani                 (I k.)
Annu Martu Burvi             (I k.)
Alisi Cīruli                 (II k.)
Kārli Gunāru Tirzīti         (III k.)

Ped. Gunta Treija
____________________________________________________________________________

SVEICAM

Republikas mūzikas vidusskolu teorētisko priekšmetu festivāla
(norise Jūrmalas mūzikas vidusskolā)
 diplomandi:

Annu Martu Burvi (I k.)

Skatītāju simpātiju balva kompozīcijā


Pedagogs: Imants Zemzaris

Visit www.fbetting.co.uk Review Betfair