Audzēkņu panākumi 2015. gadā

2014. gada 16. decembrī notikušās olimpiādes rezultāti:

5.klašu grupā

I vieta

Rihards Rauza                

Jekaterina Sorokina       

Edvīns Alpajevs  

II vieta     

Šarlote Šneidere 

Roberts Grīnbergs

III vieta    

Terēze Zabarovska 

Rainers Sjakste

Atzinība  

Matīss Lektauers 

Linda Damberga

Patrīcija Iļasova

6.klašu grupā              

I vieta

Madara Pranča

II vieta     

Estere Tēberga    

Sofya Belkina  

Luka Korovins

III vieta    

Andrejs Feldmanis

7.klašu grupā              

I vieta

Haralds Arnis

II vieta      Jekaterina Uškanova

III vieta     Nikola Anna Bloma

9.klašu grupā   

I vieta Katrīna Ciniņa

II vieta      Vladislavs Aščeulovs

III vieta     Anna Harlapa

 

 

 

Valsts konkursa 2.kārta pūšaminstrumentu nodaļas audzēkņiem pirmdien, 26.janvārī 44.telpā

Plkst. 10:00 Obojas

Profesionālās ievirzes izglītības programma

I grupa

1.  Elīna Bērziņa

2. Mija Amelija Dziļuma

3. Sandra Loseva

III grupa

1.      Kira Maija Kirsanova

Profesionālās vidējās izglītības programma

II grupa

1.      Justīne Āboltiņa

2.      Mārtiņš Dovmanis

Plkst. 10:50 Flautas

Profesionālās ievirzes izglītības programma

I grupa

1.      Ieva Marta Goba

2.      Evelīna Lita Krūmiņa

3.      Elza Ratniece-Miltiņa

II grupa           ~ plkst. 11:05

1.      Demija Nate Ozoliņa

2.      Ričards Vectirāns

III grupa          ~ plkst. 11:20

1.      Katrīna Ciniņa

2.      Katrīna Kubecka 

3.      Tīna Sipčenoka

Profesionālās vidējās izglītības programma

II grupa           ~ plkst. 11:50

1.      Andīne Armanda Vilde

Plkst. 12:10 Klarnetes

Profesionālās ievirzes izglītības programma

I grupa 

1.      Anna Kubecka

2.      Dāvis Lektauers

3.      Ūna Maizīte

4.      Alise Amanda Ūdre

II grupa           ~ plkst. 12:25

1.      Klāvs Grīnbergs

2.      Katrīna Krastiņa

3.      Darja Pavlova

III grupa          ~ plkst. 12:50

1.      Artūrs Perts

Profesionālās vidējās izglītības programma

II grupa           ~ plkst. 13:00

 1. Kaspars Rumba

Plkst. 13:15 Fagoti

Profesionālās ievirzes izglītības programma

I grupa

 1. Roberts Grīnbergs

II grupa

 1. Jekaterina Uškanova

Profesionālās vidējās izglītības programma

II grupa

 1. Evita Terēze Tēberga

Pusdienu pārtraukums 13:35 – 15:00

Rezultātu paziņošana koka pūšaminstrumentu grupai 14:30

Plkst. 15:00 Mežragi

Profesionālās ievirzes izglītības programma

I grupa

 1. Matīss Lektauers
 2. Konrāds Rezņikovs

III grupa

 1. Vairis Kovels

Profesionālās vidējās izglītības programma

I grupa

 1. Daniels Sabanskis

II grupa

 1. Reinis Jurkovskis
 2. Artūrs Krūmiņš
 3. Reinis Sprūde

Plkst. 16:05 Trompetes

Profesionālās ievirzes izglītības programma

I grupa

 1. Bruno Ančāns

II grupa

 1. Sevsatjans Sergejevs

III grupa

 1. Kristiāns Lībiņš

Profesionālās vidējās izglītības programma

I grupa

 1. Jānis Narkevics

II grupa

 1. Arvils Rihards Bernāts

Plkst. 16:45 Tromboni

Profesionālās ievirzes izglītības programma

I grupa

 1. Edvīns Alpajevs

III grupa

 1. Vilhelms Kristiāns Logins

Profesionālās vidējās izglītības programma

I grupa

 1. Vadims Dmitrijevs

II grupa

 1. Kārlis Alfrēds Feldbergs

Rezultātu paziņošana metāla pūšaminstrumentu grupai 18:00

-------------------------------------------------------------------------------

 

Kultūras ministrijas apbalvojuma par jauniešu sasniegumiem starptautiskos konkursos 2014. gadā ieguvējus:

Audzēkņus:

Kārli BUKOVSKI (6.kl.)
Justīni ĀBOLTIŅU (II k.)
Daniilu BULAJEVU (4.kl.)
Lindu Evelīnu HEIBERGU (I k.)
Andreju JEGOROVU (9.kl.)
Silvestru Juri KALNIŅU (I k.)
Madaru PRANČU (6. kl.)

Skolotājus un koncertmeistarus:

Ligitu MUIŽARĀJU
Kristīni KUPČU
Nelliju SARKISJANU
Daci PŪCI
Ingu RAMĀNI
Lilī SARKISJANU
Ilzi DZĒRVI

 

------------------------------------------------------------------------------

 

SVEICAM

 

Kārļa Štrāla XVI Starptautiskā konkursa „Jaunais flautists” laureātus:

 

A grupā

 

Lidiju Deņisovu III vieta (2. kl.)
Ped. Imants Sneibis
Kcm. Inese Ramāne

B grupā

Demiju Nati Ozoliņu II vieta (6. kl.)
Ped. Silva Krašauska-Krauze
Kcm. Jānis Rinkulis

C grupā

Katrīnu Kubecku I vieta (8. kl.)
Ped. Silva Krašauska-Krauze
Kcm. Jānis Rinkulis
------------------------------------------------------------------------------


SVEICAM
5. Latvijas Brass Asociācijas un Buffet Group konkursa laureātus:
Trompešu/trombonu grupā
Bruno Ančānu 5.kl. II vieta
Krišjāni Lībiņu 7.kl. I vieta
Jāni Narkevicu  I k. Grand Prix
Ped. Kārlis Jēkabsons
Koncertmeistare: Inga Ramāne
------------------------------------------------------------------------------

S V E I C A M
Konkursa „Ineses Galantes Talanti.LV” laureātus:
Kategorijā – klavierspēle
Kārli Gunāru Tirzīti, III k. II vieta
Ped. Lelde Paula
Kategorijā – Stīgu instrumentu spēle
Sandru Seržāni, I k. III vieta
Ped. Romans Šnē
Kcm. Lelde Paula
------------------------------------------------------------------------------

 

SVEICAM

 

Ordeņu kapitula piešķirtie apbalvojumi:

Triju Zvaigžņu ordeņa IV šķira EDMV direktoram Jurim KAUFELDAM;

Atzinības krusta III šķira Romanam ŠNĒ, EDMV padagogam;

Atzinības krusta IV šķira Imantam SNEIBIM, JVLMA profesoram, EDMV pedagogam.

 

------------------------------------------------------------------------------

 

SVEICAM

 


26. Starptautiskā Trompešu dienu konkursa„Tallinas trompešu talanti 2015” laureātus:

 

II grupa
Bruno Ančānu 5.kl I vieta

 

III grupa
Krišjāni Lībiņu 7.kl. III vieta

V grupa
Jāni Narkevicu I k. II vieta
Ped. Kārlis Jēkabsons
Koncertmeistare: Inga Ramāne

 

------------------------------------------------------------------------------

 

SVEICAM

 

56. Valsts ķīmijas olimpiādes laureātu:
Vladislavu Aščeulovu I vieta (9. kl.)
Skolotāja: Zane Plēpe

 

------------------------------------------------------------------------------

 

SVEICAM
8. Starptautiskā jaunu vijolnieku konkursa „Arthur Grumiaux” (Beļģijā, Namurā) laureāti:
B grupā
Emīliju Bukšu (5. kl.) II vieta
Pedagogs: Olga Isakova
Koncertmeistare: Sandra Jalaņecka

 

------------------------------------------------------------------------------

 

S V E I C A M
Mūzikas jaunrades konkursa „Skaņuraksti Ādažos”
laureātus un diplomandi:
Eļzanu Šaripovu, 4. kl. I vieta
Markusu Selgu-Timperu, 6. kl. I vieta
Ēriku Jākobsoni, 7.kl. II vieta
Zani Ginteri, III  k. Diploms par  visemocionālāko izpildījumu
Ped. Marina Gribinčika

 

------------------------------------------------------------------------------

 

SVEICAM

 

Konkursa „Dejas burvība” (Bolderājas mūzikas un mākslas skola)
laureāti:
II grupā (4.-5. kl.)
Katrīnu Annu Rando II vieta (4. kl.)
Pedagogs: Dace Pūce
Koncertmeistars: Ilze Dzērve

 

------------------------------------------------------------------------------

 

V Starptautiskā brāļu Mediņu jauno pianistu konkursa
laureātes:
Ēriku Jākobsoni, 7. kl. I vieta Specbalva par labāko Mediņa skaņdarba izpildījumu
Ped. Lelde Paula
Polinu Berlinu, 8. kl. II vieta
Ped. Ilze Treija

 

------------------------------------------------------------------------------

 

Starptautiskā konkursa „Uzlecošās zvaigznes”
laureāti:

Ievu Martu Gobu II vieta

Nominācijā – Klasiskās mūzikas izpildījums 

 

(4. kl.)

Pedagogs: Silva Krašauska-Krauze
Koncertmeistars: Jānis Rinkulis

 

------------------------------------------------------------------------------

 

 6. Starptautiskā pianistu konkursa „Jaunais virtuozs”

 

 laureātus un diplomandus:
A grupa

Jolantu Valdmani 3.kl.          II vieta
B grupa
Niklāvu Bašķi 5.kl.          II vieta
Atzinība par labāko J.S.Baha skaņdarba interpretāciju
Ped. Dina Atte
C grupa
Kārli Bukovski 6.kl.         I vieta
Atzinība par labāko J.S.Baha skaņdarba un

 

K.Černi etīdes interpretāciju

 

Ped. Ligita Muižarāja 

 

SVEICAM
Rīgas pilsētas matemātikas olimpiādes laureātus un diplomandu:

   5. klašu grupā
   Patrīciju Iļjasovu                                   II vieta
   Jekaterinu Sorokinu                                  II vieta
   Edvīnu Alpajevu                                      III vieta
                                                                Skolotāja: Laila Kampe
   Rihardu Rauzu                                        Atzinība
                                                                Skolotāja: Māra Kauliņa-Pērkona
   6. klašu grupā
   Luku Korovinu                                        II vieta
                                                               Skolotāja: Laila Kampe
   7. klašu grupā
   Haraldu Arni                                         III vieta
                                                                Skolotāja: Māra Kauliņa-Pērkona
   8. klašu grupā
  Sandiju Gotvonī                                      II vieta
                                                                Skolotāja: Jolanta Lapiņa

 

  

 

Latvijas profesionālās ievirzes mūzikas izglītības iestāžu izglītības programmas Sitaminstrumentu spēle audzēkņu Valsts konkursa laureātus:

 

 Santa JĒKABSONE                         I grupa             I vieta

 

 Sonja MISIŅA                                  I grupa             III vieta

 

 Rihards RAUZA                               II grupa           I vieta

 

 Alise SĒJĀNE                                   II grupa           II vieta

 

 Edvards Paulis MUZIKANTS        III grupa          I vieta

 

 Kaspars STEPE                                III grupa          II vieta

 

Latvijas profesionālās vidējās mūzikas izglītības iestāžu izglītības programmas Sitaminstrumentu spēle audzēkņu Valsts konkursa laureātu:

 

 Matīss Jānis BERZINSKIS              I grupa             I vieta

 

                                                                                                 pedagogs Dzintra Knābe

 

                                                                                                 koncertmeistars Ģirts Bīrītis

 

Latvijas profesionālās ievirzes mūzikas izglītības iestāžu izglītības programmas Pūšaminstrumentu spēle audzēkņu Valsts konkursa laureātus:

 

 Elza RATNIECE-MILTIŅA          I grupa             flauta               II vieta

 

 Ieva Marta GOBA                        I grupa          flauta                 II vieta

 

 Ričards VECTIRĀNS                    II grupa           flauta               I vieta

 

 Demija Nate OZOLIŅA                   II grupa           flauta               I vieta

 

 Katrīna KUBECKA                         III grupa          flauta               I vieta

 

 Katrīna CINIŅA                               III grupa          flauta               II vieta

 

                                                                                                 pedagogs Silva Krašauska-Krauze

 

                                                                                                 koncertmeistars Jānis Rinkulis

 

 Mija Amelija DZIĻUMA                 I grupa             oboja               I vieta

 

 Sandra LOSEVA                              I grupa             oboja               III vieta

 

 Kira Maija KIRSANOVA               III grupa          oboja               I vieta

 

                                                                                                 pedagogs Kristīne Kupča

 

                                                                                                 koncertmeistare Inga Ramāne

 

 Anna Marija KUBECKA                I grupa             klarnete           I vieta

 

 Katrīna Elīza KRASTIŅA              II grupa           klarnete           II vieta

 

                                                                                                 pedagogs Gunārs Kļaviņš

 

                                                                                                 koncertmeistare Ieva Sarja

 

 Klāvs GRĪNBERGS                         II grupa           klarnete           III vieta

 

                                                                                                 pedagogs Mārtiņš Circenis

 

                                                                                                 koncertmeistare Ieva Sarja

 

 Artūrs PERTS                                  III grupa          klarnete           II vieta

 

                                                                                                pedagogs Gunārs Kļaviņš

 

                                                                                                koncertmeistare Ieva Sarja

 

Roberts Mārtiņš GRĪNBERGS      I grupa             fagots              I vieta

 

Jekaterina UŠKANOVA                  II grupa           fagots              II vieta

 

                                                                                                pedagogs Andris Arnicāns

 

                                                                                                koncertmeistare Inese Ramāne

 

Matīss LEKTAUERS                       I grupa             mežrags           I vieta

 

Konrāds REZŅIKOVS                    I grupa             mežrags           II vieta

 

Vairis KOVELS                                III grupa          mežrags           III vieta

 

                                                                                                 pedagogs Gatis Evelons

 

                                                                                                koncertmeistare Inese Ramāne

 

Edvīns ALPAJEVS                          I grupa             trombons         II vieta

 

Vilhelms Kristiāns LOGINS            III grupa          trombons         I vieta

 

                                                                                                pedagogs Boļeslavs Voļaks

 

                                                                                                koncertmeistare Zane Rubesa

 

Latvijas profesionālās vidējās mūzikas izglītības iestāžu izglītības programmas Pūšaminstrumentu spēle audzēkņu Valsts konkursa laureātus:

 

Andīne Armanda VILDE                II grupa           flauta               II vieta

 

                                                                                               pedagogs Imants Sneibis

 

                                                                                               koncertmeistare Inese Ramāne

 

Justīne ĀBOLTIŅA                         II grupa           oboja               II vieta

 

pedagogs Kristīne Kupča

 

                                                                                                koncertmeistare Inga Ramāne

 

Mārtiņš DOVMANIS                       II grupa           oboja               III vieta

 

pedagogs Kristīne Kupča

 

                                                                                                koncertmeistars Ģirts Bīrītis

 

Kaspars RUMBA                             II grupa           klarnete           III vieta

 

pedagogs Mārtiņš Circenis

 

                                                                                                koncertmeistare Ieva Sarja

 

Daniels SABANSKIS                       I grupa             mežrags           II vieta

 

Artūrs KRŪMIŅŠ                            II grupa           mežrags           I vieta

 

Reinis SPRŪDE                                II grupa           mežrags           II vieta

 

pedagogs Gatis Evelons

 

                                                                                                koncertmeistare Inese Ramāne

 

Jānis NARKEVICS                          I grupa             trompete          I vieta

 

pedagogs Kārlis Jēkabsons

 

                                                                                                koncertmeistare Inga Ramāne

 

Kārlis Alfrēds FELDBERGS          II grupa           trombons         II vieta pedagogs Boļeslavs Voļaks

 

                                                                        koncertmeistare Zane Rubesa

 

SVEICAM

 


1.Starptautiskā jauno koncertmeistaru konkursa
„Daugavpils koncertmeistars 2015”
 laureātus:

B grupā

Alisi Cīruli (II k.)
Ped. Aija Kuzmane

I vieta un specbalva par labāko latviešu komponista
darba izpildījumu

C grupā

Kārli Gunāru Tirzīti (III k.)
Ped. Benita Ābele

I vieta un specbalva par labāko lielas
formas darba izpildījumu

 

Ķīmijas olimpiāde

 

Vladislavs Aščeulovs ieguva Rīgas pilsētas ķīmijas olimpiādē 1. vietu (sk.Z.Plēpe) un Rīgas pilsētas Kurzemes rajona matematikas olimpiādē 3.vieta (sk. L.Kampe)

Piektdien 20.februārī mūsus skolas 5. - 8.klašu skolēni piedalīsies Rīgas pilsētas Kurzemes rajons matemātikas olimpiādē.

 

   

 

4. Starptautiskā J. Norviļa jauno pianistu konkursa laureāti

 

SVEICAM

4. Starptautiskā J. Norviļa jauno pianistu
konkursa laureātus:

 

Jaunākā A grupa
Jekaterinu Emīliju Sarkisovu
II vieta (1.kl.)
Ped. Ilze Treija
Vecākā A grupa
Aleksandru Avramecu
III vieta (8.kl.)
Ped. Dina Atte

 

           

Visit www.fbetting.co.uk Review Betfair