5. - 8.a klase

 

5. klase

5.a klase

5.b klase

6. klase

6. a klase

6.b klase

7. klase

7. a klase

7.b klase

8. klase

PIRMDIENA

1.

Brūvere

latviešu valoda

Lapiņa

matemātika

 

Kampe

matemātika

Šķesters

dabaszinības

Blūmfelde

sociālās zinības

 

Zvaigzne

pasaules vēsture

Fedotova

Latvijas vēsture

S A Miķelsone

2.

Strautmane

angļu valoda

Artmane

latviešu valoda

Lapiņa

matemātika

Plēpe

dabaszinības

Kampe

matemātika

Dumpe

latviešu valoda

Ļipuncova-vācu v

Zēberga-krievu v.

Zvaigzne

Latvijas vēsture

Ļipuncova-vācu v

Zēberga-krievu v.

Ml A Treija

Ml D Grunde

S BC Miķelsone

3.

Ml A Grunde

Ml B Miķelsone

Ml Grunde

Dumpe

literatūra

Artmane

latviešu valoda

Mitrofanova

krievu valoda

Kampe

matemātika

Lapiņa

matemātika

Laizāne-Kote

angļu valoda

Kauliņa-Pērkona

matemātika

Feldberga

sports

4.

S A Voitova

S B Miķelsone

S Voitova

Dumpe

literatūra

Artmane

latviešu valoda

Zēberga

latviešu valoda

Fedotova

Latvijas vēsture

Lapiņa

matemātika

Kampe

matemātika

Ml Grunde

Dreiblate

matemātika

5.

Plēpe

dabaszinības

Blūmfelde

sociālās zinības

Laizāne-Kote

angļu valoda

Ml A Grunde

S B Miķelsone

Ml Grunde

Dumpe

latviešu valoda

Brūvere

latviešu valoda

S Gribinčika

Šķesters

bioloģija

Artmane

Audzināšana

6.

Brūvere

latviešu valoda

Artmane

latviešu valoda

Dumpe

latviešu valoda

S A Voitova

Ml B Miķelsone

S Voitova

 

Ml Grunde

Šķesters

dabaszinības

Strautmane

angļu valoda

Ļipuncova-vācu v

Zēberga-krievu v.

7.

Brūvere

Audzināšana

               

Zvaigzne

ģeogrāfija

8.

                 

Artmane

literatūra

9.

                 

Artmane

literatūra

10.

                   

OTRDIENA

1.

 

Miteniece

vizuālā māksla

   

Mitrofanova

krievu valoda

Kampe

matemātika

Strautmane

angļu valoda

Feldberga

sports

Kauliņa-Pērkona

matemātika

Plēpe

fizika

2.

Miteniece

vizuālā māksla

Šķesters

dabaszinības

Dumpe

latviešu valoda

Artmane

latviešu valoda

Kampe

matemātika

Plēpe

dabaszinības

Zvaigzne

ģeogrāfija

Mitrofanova

krievu valoda

Kauliņa-Pērkona

matemātika

Dreiblate

matemātika

3.

Brūvere

latviešu valoda

Artmane

latviešu valoda

Plēpe

dabaszinības

Fedotova

Latvijas vēsture

Mitrofanova

literatūra

Strautmane

angļu valoda

Lapiņa

matemātika

Pētersone-Bērz.

mājturība un teh.

(meitenes)

S Miķelsone

Šķesters

bioloģija

4.

Lapiņa

matemātika

Zaiceva

krievu valoda

Miteniece

vizuālā māksla

Strautmane

angļu valoda

Fedotova

Latvijas vēsture

Dumpe

literatūra

S Miķelsone

Artmane

latviešu valoda

Šķesters

bioloģija

Zvaigzne

pasaules vēsture

5.

Brūvere

latviešu valoda

Zaiceva

krievu valoda

Lapiņa

matemātika

Kampe

matemātika

Zēberga

latviešu valoda

Dumpe

literatūra

Piļinovičs

sports

Artmane

latviešu valoda

Piļinovičs

sports

Zvaigzne

Latvijas vēsture

6.

Strautmane

angļu valoda

Dzerkale

angļu valoda

Pētersone-Bērz.

mājtu. un tehn.

(meitenes)

Plēpe

dabaszinības

Zēberga

latviešu valoda

 

Brūvere

latviešu valoda

Ml Miķelsone

Dumpe

latviešu valoda

Artmane

latviešu valoda

7.

Feldberga

sports

   

Blūmfelde

sociālās zinības

Zēberga

Audzināšana

 

Piļinovičs

Audzināšana

Kampe

matemātika

Strautmane

angļu valoda

Ml BC Treija

S A Miķelsone

Dzerkale D angļu

8.

     

Feldberga

sports

Pētersone-Bērz.

mājturība un teh.

(meitenes)

 

Fedotova

pasaules vēsture

Zvaigzne

Audzināšana

 

S D Miķelsone

Dzerkale A angļu

                 valoda

9.

                   

10.

                   

TREŠDIENA

1.

Lapiņa

matemātika

Feldberga

sports

 

Kampe

matemātika

Feldberga

sports

 

Pētersone-Bērz.

mājturība un teh.

(meitenes)

Zvaigzne

ģeogrāfija

Kauliņa-Pērkona

matemātika

Šķesters

bioloģija

2.

Plēpe

dabaszinības

Blūmfelde

sociālās zinības

 

Kampe

matemātika

Fedotova

pasaules vēsture

Dumpe

latviešu valoda

Lapiņa

matemātika

Artmane

latviešu valoda

Kauliņa-Pērkona

matemātika

Dreiblate

matemātika

3.

Lapiņa

matemātika

Zaiceva

krievu valoda

Dumpe

latviešu valoda

Artmane

latviešu valoda

Kampe

matemātika

Fedotova

pasaules vēsture

Ļipuncova-vācu v

Zēberga-krievu v.

Zvaigzne

sociālās zinības

Ļipuncova-vācu v

Zēberga-krievu v.

Plēpe

fizika

4.

S A Voitova

S B Miķelsone

S Voitova

Dumpe

latviešu valoda

Ļipuncova-vācu v

Zēberga-krievu v.

Laizāne-Kote

angļu valoda

Ļipuncova-vācu

Zēberga-krievu v.

Fedotova

Latvijas vēsture

Kampe

matemātika

Zvaigzne

ģeogrāfija

Plēpe

ķīmija

5.

Fedotova

sociālās zinības

Zaiceva

krievu valoda

Plēpe

dabaszinības

S A Voitova

S B Miķelsone

S Voitova

Kampe

matemātika

Šķesters

dabaszinības

Mitrofanova

krievu valoda

Dumpe

latviešu valoda

Zvaigzne

sociālās zinības

6.

 

Artmane

latviešu valoda

Laizāne-Kote

sociālās zinības

Fedotova

pasaules vēsture

Blūmfelde

sociālās zinības

Pētersone-Bērz.

mājturība un teh.

(meitenes)

S Miķelsone

Mitrofanova

literatūra

Dumpe

latviešu valoda

Ļipuncova-vācu v

Zēberga-krievu v.

7.

 

Šķesters

dabaszinības

   

Mitrofanova

krievu valoda

Pētersone-Bērz.

mājturība un teh.

(meitenes)

Fedotova

sociālās zinības

Laizāne-Kote

angļu valoda

 

S BC Miķelsone

Dzerkale A angļu

                 valoda

8.

                 

Dzerkale BC

angļu valoda

9.

                   

10.

                   

CETURTDIENA

1.

Pētersone-Bērziņa

Podāns   Mājturība

(meitenes; zēni)

Dzerkale

angļu valoda

Podāns

mājtu. un tehn.

(zēni)

Kampe

matemātika

Šķesters

dabaszinības

Strautmane

angļu valoda

Lapiņa

matemātika

Lazda

informātika

Ml Grunde

Dreiblate

matemātika

2.

Lapiņa

matemātika

Pētersone-Bērz.

Podāns   Mājtur.

(meitenes; zēni)

Lazda

informātika

Blūmfelde

sociālās zinības

Podāns

mājturība un teh.

(zēni)

Dumpe

latviešu valoda

Brūvere

literatūra

Kampe

matemātika

Fedotova

pasaules vēsture

Dzerkale D

angļu valoda

3.

Lazda

informātika

Lapiņa

matemātika

Dumpe

latviešu valoda

Pētersone-Bērz.

Podāns   Mājtur.

(meitenes; zēni)

Laizāne-Kote

angļu valoda

Podāns

mājturība un teh.

(zēni)

Brūvere

literatūra

Kampe

matemātika

Fedotova

sociālās zinības

Šica

vizuālā māksla

4.

Feldberga

sports

Lazda

informātika

Lapiņa

matemātika

Pētersone-Bērz.

Podāns   Mājtur.

(meitenes; zēni)

Kampe

matemātika

Podāns

mājturība un teh.

(zēni)

Šķesters

dabaszinības

Šica

vizuālā māksla

S Miķelsone

Ml BC Treija

Ml D Grunde

Dzerkale Aangļu

5.

Brūvere

latviešu valoda

Dzerkale

Audzināšana

Lapiņa

matemātika

Feldberga

sports

Lazda

informātika

Kampe

matemātika

Ml Grunde

Ml Miķelsone

Strautmane

angļu valoda

Pētersone-Bērz.

Podāns   Mājtur.

(meitenes; zēni)

6.

Brūvere

latviešu valoda

Lapiņa

matemātika

Laizāne-Kote

Audzināšana

Ml A Frunde

Ml B Miķelsone

Ml Grunde

Lazda

informātika

Strautmane

angļu valoda

Šķesters

dabaszinības

Dumpe

literatūra

Feldberga

sports

7.

Fedotova

sociālās zinības

Feldberga

sports

 

Strautmane

angļu valoda

Feldberga

sports

 

Lazda

informātika

Laizāne-Kote

angļu valoda

Dumpe

literatūra

Ml A Treija

S D Miķelsone

Dzerkale BC ang.

8.

     

Lazda

informātika

   

Podāns

mājturība un teh.

(zēni)

Feldberga

sports

Pētersone-Bērz.

Podāns   Mājtur.

(meitenes; zēni)

Dzerkale BC

angļu valoda

9.

             

Podāns

mājturība un teh.

(zēni)

   

10.

                   

PIEKTDIENA

1.

Brūvere

literatūra

   

Strautmane

angļu valoda

Mitrofanova

krievu valoda

Šica

vizuālā māksla

Zvaigzne

ģeogrāfija

Artmane

latviešu valoda

Kauliņa-Pērkona

informātika

Dzerkale D

angļu valoda

2.

Brūvere

literatūra

Dzerkale

angļu valoda

Laizāne-Kote

angļu valoda

Ļipuncova-vācu v

Zēberga-krievu v.

Šica

vizuālā māksla

Ļipuncova-vācu

Zēberga-krievu v.

Lapiņa

matemātika

Zvaigzne

ģeogrāfija

Kauliņa-Pērkona

matemātika

Dreiblate

matemātika

3.

Lapiņa

matemātika

Zaiceva

literatūra

Laizāne-Kote

angļu valoda

Artmane

literatūra

Mitrofanova

literatūra

Strautmane

angļu valoda

Ļipuncova-vācu v

Zēberga-krievu v.

Kampe

matemātika

Ļipuncova-vācu.v

Zēberga-krievu v.

Plēpe

ķīmija

4.

Strautmane

angļu valoda

Zaiceva

literatūra

Lapiņa

matemātika

Artmane

literatūra

Laizāne-Kote

angļu valoda

Kampe

matemātika

Brūvere

latviešu valoda

Mitrofanova

krievu valoda

Šica

vizuālā māksla

Ļipuncova-vācu v

Zēberga-krievu v.

5.

 

Lapiņa

matemātika

Laizāne-Kote

sociālās zinības

Šica

vizuālā māksla

Kampe

matemātika

Blūmfelde

sociālās zinības

Piļinovičs

sports

Artmane

latviešu valoda

Piļinovičs

sports

Zvaigzne

ģeogrāfija

6.

 

Lapiņa

matemātika

 

Strautmane

Audzināšana

Zēberga

latviešu valoda

Plēpe

dabaszinības

Šica

vizuālā māksla

S Gribinčika

Zvaigzne

ģeogrāfija

Artmane

latviešu valoda

7.

       

Blūmfelde

sociālās zinības

Kampe

Audzināšana

Strautmane

angļu valoda

Mitrofanova

literatūra

Kauliņa-Pērkona

Audzināšana

Artmane

latviešu valoda

8.

                   

9.

                   

10.

                   
 

5. klase

5.a klase

5.b klase

6. klase

6. a klase

6.b klase

7. klase

7. a klase

7.b klase

8. klase

Visit www.fbetting.co.uk Review Betfair