8.b - IIIa kurss

 

8.a klase

9. klase

9.a klase

9.b klase

I kurss

II kurss

III kurss

   

PIRMDIENA

1.

Mitrofanova

krievu valoda

Ml Grunde

Plēpe

fizika

Kauliņa-Pērkona

matemātika

   

Strautiņa

angļu valoda

1.

 

2.

Ml Grunde

Feldberga

Audzināšana

Kauliņa-Pērkona

matemātika

Feldberga

Audzināšana

 

S CČ Skuķe

H AB Vecumniece

F T Ļebedeva

Brūvere

latviešu valoda

2.

 

3.

Šķesters

bioloģija

Ļipuncova- vācu v.

Zēberga- krievu v.

Fedotova

Latvijas vēsture

Ļipuncova-vācu v.

Zēberga- krievu v.

Brūvere

latviešu valoda

S AB Skuķe

H CČ Vecumniece

F T Ļebedeva

S T Voitova

H ABC Treija

3.

 

4.

Laizāne-Kote

angļu valoda

Kauliņa-Pērkona

matemātika

Plēpe

ķīmija

Ml Treija

Zvaigzne

politika un tiesības

H T Vecumniece

A Treija I.

Et T Skuķe

F ABC Ļebedeva

4.

 

5.

Kampe

matemātika

Kauliņa-Pērkona

matemātika

Zēberga

latviešu valoda

Ml Treija

Zvaigzne

Latvijas un pasaules

vēsture

S T Voitova

A Treija I.

F ABC Ļebedeva

5.

 

6.

Kampe

matemātika

Fedotova

Latvijas vēsture

Laizāne-Kote

angļu valoda

Strautiņa

angļu valoda

Kauliņa-Pērkona

informātika  (1.gr.)

Zvaigzne

Latvijas un pasaules

vēsture

Ml ABC Treija

F T Ļebedeva

6.

 

7.

Artmane

latviešu valoda

Plēpe

fizika

S Voitova

Fedotova

Latvijas vēsture

Kauliņa-Pērkona

informātika  (2.gr.)

Ml CČ Grunde

Ml AB Miķelsone

Ml ABC Treija

F T Ļebedeva

7.

 

8.

Fedotova

Latvijas vēsture

Strautiņa

angļu valoda

Šķesters

bioloģija

Zvaigzne

ģeogrāfija

Brūvere

latviešu valoda

Ml CČ Grunde

Ml AB Miķelsone

Ml T Treija

8.

 

9.

         

Ml T Grunde

Ml T Treija

9.

 

10.

         

Ml T Grunde

Ml T Treija

10.

 

OTRDIENA

1.

Feldberga

sports

S Miķelsone

Zvaigzne

ģeogrāfija

Fedotova

pasaules vēsture

Dzerkale

angļu valoda  (1.gr.)

Brūvere

latviešu valoda

Strautiņa

angļu valoda

1.

 

2.

Fedotova

pasaules vēsture

Et Skuķe

Zaiceva

literatūra

S Miķelsone

Lapiņa

matemātika

Brūvere

latviešu valoda

H T Voitova

H ABC Treija

2.

 

3.

Zvaigzne

ģeogrāfija

Kauliņa-Pērkona

matemātika

Zaiceva

literatūra

Et Skuķe

H C Voitova

Ml B Treija

Kampe

matemātika

Miteniece

kulturoloģija

3.

 

4.

Mitrofanova

krievu valoda

Plēpe

ķīmija

Et Skuķe

Kauliņa-Pērkona

matemātika

S C Voitova

Ml B Treija

Kampe

matemātika

Brūvere

literatūra

4.

 

5.

Mitrofanova

literatūra

Fedotova

pasaules vēsture

Ml Miķelsone

Šķesters

bioloģija

S A Voitova

Ml C Treija

Dzerkale

angļu valoda

S ABC Skuķe

5.

 

6.

Kampe

matemātika

Zvaigzne

ģeogrāfija

Kauliņa-Pērkona

matemātika

Šmideberga

latviešu valoda

H A Voitova

Ml C Treija

Miteniece

kulturoloģija

Et ABC Skuķe

6.

 

7.

Artmane

latviešu valoda

Šmideberga

latviešu valoda

Fedotova

pasaules vēsture

Plēpe

fizika

Miteniece

kulturoloģija

Kauliņa-Pērkona

informātika

Instr. T Skuķe

7.

 

8.

S Miķelsone

Šmideberga

literatūra

Zēberga

latviešu valoda

Plēpe

ķīmija

H B Voitova

Ml A Treija

Kauliņa-Pērkona

informātika

Trautmane

ekonomika

8.

 

9.

 

Feldberga

Piļinovičs

sports

Feldberga

Piļinovičs

sports

Feldberga

Piļinovičs

sports

S B Voitova

Ml A Treija

 

Trautmane

ģeogrāfija

9.

 

10.

       

Ml T Treija

 

Brūvere

literatūra

10.

 

 TREŠDIENA

1.

Mitrofanova

krievu valoda

Fedotova

sociālās zinības

S Voitova

Šmideberga

latviešu valoda

Dzerkale  

angļu valoda  (2.gr.)

Plēpe

Audzināšana

Ļipuncova

Audzināšana

1.

 

2.

Mitrofanova

literatūra

Šķesters

bioloģija

Ml Miķelsone

Šmideberga

literatūra

Zvaigzne

Latvijas un pasaules

vēsture

H T Vecumniece

Ļipuncova-vācu v.

Zaiceva-krievu v.

2.

 

3.

Pētersone-Bērziņa

mājturība un tehn.

(meitenes)

Šmideberga

latviešu valoda

Ml Miķelsone

Kauliņa-Pērkona

matemātika

Dzerkale 

angļu valoda  (1.gr.)

S T Voitova

S CČ Skuķe

H AB Vecumniece

Feldberga

Piļinovičs

sports

3.

 

4.

Artmane

latviešu valoda

Šmideberga

literatūra

Zaiceva

krievu valoda

Kauliņa-Pērkona

matemātika

Lapiņa

matemātika

S AB Skuķe

H CČ Vecumniece

Šķesters

dabaszinības

4.

 

5.

Artmane

latviešu valoda

Ļipuncova-vācu v.

Zēberga- krievu v.

Kauliņa-Pērkona

matemātika

Ļipuncova-vācu v.

Zēberga- krievu v.

Lapiņa

matemātika

Dzerkale

angļu valoda

Strautiņa

angļu valoda

5.

 

6.

Plēpe

fizika

Strautiņa

angļu valoda

Kauliņa-Pērkona

matemātika

Zvaigzne

ģeogrāfija

Feldberga

Piļinovičs

sports

Kampe

matemātika

S T Voitova

C Kupča

6.

 

7.

Kampe

matemātika

Plēpe

fizika

Zēberga

latviešu valoda

Strautiņa

angļu valoda

Ļipuncova - vācu v.

Zaiceva -   krievu v.              

Feldberga

Piļinovičs

sports

H T ind. Voitova

C Kupča

7.

 

8.

Šķesters

bioloģija

Zvaigzne

ģeogrāfija

Zēberga

latviešu valoda

Fedotova

sociālās zinības

 

Ļipuncova - vācu v.

Zaiceva -   krievu v.              

H T ind. Voitova

8.

 

9.

   

Pētersone-Bērziņa

mājturība un tehn.

(meitenes)

       

9.

 

10.

             

10.

 

CETURTDIENA

1.

Laizāne-Kote

angļu valoda

S Miķelsone

Plēpe

fizika

Šica

vizuālā māksla

 

P T Skuķe

B Žune

 

1.

 

2.

Plēpe

ķīmija

Ml Grunde

Laizāne

angļu valoda

Et Skuķe

S A Voitova

Ml B Treija

Ml AB Miķelsone

H T i. Vecumniece

T Žune

2.

 

3.

Plēpe

fizika

Ml Grunde

Et Skuķe

Šmideberga

latviešu valoda

H A Voitova

Ml B Treija

Ml AB Miķelsone

H T i. Vecumniece

B Žune

A Treija I.

3.

 

4.

Ml Grunde

Et Skuķe

Fedotova

sociālās zinības

Šmideberga

literatūra

H B Voitova

H T i. Vecumniece

B Žune

A Treija I.

4.

 

5.

Fedotova

sociālās zinības

Šmideberga

latviešu valoda

Plēpe

ķīmija

Šķesters

bioloģija

S B Voitova

Ml A Treija

T Žune

P ABC Skuķe

5.

 

6.

Šica

vizuālā māksla

Podāns

mājturība un tehn.

(zēni)

Fedotova

Audzināšana

Pētersone-Bērziņa

Podāns  Mājturība

(meitenes; zēni)

H C Voitova

Ml A Treija

 

S ABC Skuķe

6.

 

7.

S Miķelsone

Podāns

mājturība un tehn.

(zēni)

Šķesters

bioloģija

Pētersone-Bērziņa

Podāns  Mājturība

(meitenes; zēni)

S C Voitova

Ml CČ Grunde

Instr. T Skuķe

7.

 

8.

Feldberga

sports

Šķesters

bioloģija

Šica

vizuālā māksla

S Miķelsone

Lapiņa

Audzināšana

Ml CČ Grunde

H T Voitova

8.

 

9.

Podāns

mājturība un tehn.

(zēni)

Pētersone-Bērziņa

mājturība un tehn.

(meitenes)

Podāns

mājturība un tehn.

(zēni)

   

Ml T Grunde

Ml T Treija

9.

 

10.

 

Pētersone-Bērziņa

mājturība un tehn.

(meitenes)

     

Ml T Grunde

Ml T Treija

10.

 

PIEKTDIENA

1.

Plēpe

ķīmija

Feldberga

Piļinovičs

sports

Feldberga

Piļinovičs

sports

Feldberga

Piļinovičs

sports

Lapiņa

matemātika

Kampe

matemātika

R Pētersone

1.

 

2.

Artmane

latviešu valoda

Strautiņa

angļu valoda

Zaiceva

krievu valoda

Plēpe

fizika

Ml C Treija

A Treija I.

Kampe

matemātika

Feldberga

Piļinovičs

sports

2.

 

3.

 

Šica

vizuālā māksla

Zvaigzne

ģeogrāfija

Kauliņa-Pērkona

matemātika

Ml C Treija

A Treija I.

Feldberga

Piļinovičs

sports

Brūvere

latviešu valoda

3.

 

4.

Zvaigzne

ģeogrāfija

Plēpe

ķīmija

Kauliņa-Pērkona

matemātika

Strautiņa

angļu valoda

Feldberga

Piļinovičs

sports

Dzerkale

angļu valoda

Ml ABC Treija

4.

 

5.

Mitrofanova

Audzināšana

Kauliņa-Pērkona

matemātika

Zēberga

latviešu valoda

Plēpe

ķīmija

Ļipuncova - vācu v.

Zaiceva -  krievu v.              

Brūvere

literatūra

Ml ABC Treija

5.

 

6.

Kampe

matemātika

Kauliņa-Pērkona

matemātika

Laizāne-Kote

angļu valoda

Ml B Treija

Dzerkale 

angļu valoda  (2.gr.)

Ļipuncova - vācu v.

Zaiceva -  krievu v.              

Trautmane

ekonomika

6.

 

7.

Laizāne-Kote

angļu valoda

Ļipuncova-vācu v.

Zēberga- krievu v.

Zaiceva

krievu valoda

Ļipuncova-vācu v.

Zēberga- krievu v.

Brūvere

literatūra

Zvaigzne

Latvijas un pasaules

vēsture

Trautmane

ekonomika

7.

 

8.

       

Brūvere

literatūra

 

Ļipuncova-vācu v.

Zaiceva-krievu v.

8.

 

9.

             

9.

 

10.

             

10.

 
 

8.a klase

9. klase

9.a klase

9.b klase

I kurss

II kurss

III kurss

   

Visit www.fbetting.co.uk Review Betfair