INTERREG iepirkumi

 

Informācija par Centrālās Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības programmas INTERREG IVA projekta "Baltijas jaunie mūziķi         internacionālā kontekstā" (BYMIC, CB49) publisko iepirkumu konkursiem

 

 

 

1. Lejupielādēt noteikumus iepirkumam PIL  8.1 panta kārtībā

 „Jauniešu simfoniskā orķestra mākslinieciskā vadība Centrālās Baltijas jūras reģiona INTERREG IVA projekta „Baltijas jaunie mūziķi internacionālā kontekstā” (The Baltic Young Musicians in an International Context, BYMIC, CB49) aktivitātēm 2013. gada 5.- 9. novembrī”(iepirkuma identifikācijas Nr. EDMV/2013/1/BYMIC CB49 )

Atvērt dokumentu.

 

2. Informatīvs paziņojums par iepirkuma rezultātiem un noslēgto līgumu

Emīla Dārziņa mūzikas vidusskolas iepirkuma komisija 2013. gada 4. novembra sēdē pieņēma lēmumu par iepirkuma procedūras Publisko iepirkumu likuma 8.1 kārtībā „Jauniešu simfoniskā orķestra mākslinieciskā vadība Centrālās Baltijas jūras reģiona INTERREG IVA projekta „Baltijas jaunie mūziķi internacionālā kontekstā” (The Baltic Young Musicians in an International Context, BYMIC, CB49) aktivitātēm 2013. gada 5.- 9. novembrī” (iepirkuma identifikācijas Nr. EDMV/2013/1/BYMIC CB49 ) uzvarētāju.

Iepirkumam dokumentus iesniedza viens pretendents. Par iepirkuma konkursa uzvarētāju EDMV iepirkuma komisija atzina profesoru Andri Vecumnieku, vērtējot pēc iepirkuma noteikumos noteiktiem saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma vērtēšanas kritērijiem. Iepirkuma komisija piešķīra Andrim Vecumniekam iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, lai īstenotu INTERREG IVA llīdzfinansētā projekta "Baltic Young Musicians in an International Context" novembra aktivitāti - BYMIC jauniešu simfoniskā orķestra koncertus Latvijā un Zviedrijā. Ar konkursa uzvarētāku profesoru Vecumnieku skolas vadība 5. novembrī noslēdza līgumu par ieprkumā paredzētās BYMIC projekta aktivitātes īstenošanu.

EDMV iepirkuma komisijas Lēmums Nr.BYMIC/3/2013

3. Lai veiktu publisko iepirkumu PIL 8.1 panta kārtībā transporta un viesnīcu pakalpojumiem BYMIC projekta aktivitātēm 2013. gadam, EDMV iepirkuma komisija pieņēma šādus lēmumus:

EDMV iepirkuma komisijas Lēmums Nr.BYMIC/1/2013 

EDMV iepirkuma komisijas Lēmums Nr.BYMIC/2/2013

 

Visit www.fbetting.co.uk Review Betfair