KPFI projekta iepirkumi

kpfi logoInformācija par Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta (KPFI) līdzfinansētā projekta
"Energoefektivitātes paaugstināšana Emīla Dārziņa mūzikas vidusskolas ēkā" 
publisko iepirkumu konkursiem.

I    Iepirkums projekta tehniskās dokumentācijas sagatavo;sanai

1.  Lejupielādēt noteikumus iepirkumam Publisko iepirkumu likuma 8.1 kārtībā no 3000 līdz 20000 LVL

„Vienkāršotās renovācijas projekta izstrāde un autoruzraudzība KPFI finansētam projektam „Energoefektivitātes paaugstināšana Emīla Dārziņa mūzikas vidusskolas ēkā”, Kalnciema ielā 10/12, Rīgā izmantojot arī videi draudzīgus būvniecības materiālus un izstrādājumus” (projekta identifikācijas Nr. EDMV/2011/1/KPFI )


II   Iepirkums projekta būvniecības darbu īstenošanai

2.  Lejupielādēt atklāta konkursa nolikumu iepirkumam Publisko iepirkumu likuma kārtībā, par vienkāršotas renovācijas būvdarbu veikšanu EDMV ēkā (līgumam par  summmu virs 120 000 LVL)

„Vienkāršotas renovācijas būvdarbi energoefektivitātes paaugstināšanai Emīla Dārziņa mūzikas vidusskolas ēkā, Kalnciema ielā 10/12, Rīgā, izmantojot arī videi draudzīgus būvniecības materiālus un izstrādājumus, Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta un valsts budžeta līdzfinansējuma ietvaros" (projekta identifikācijas Nr. EDMV/2012/1/KPFI )III Informācija par iepirkumu gaitu

1.  Par projekta Nr.KPFI-5/45 būvniecības darbu iepirkuma rezultātiem un plānoto līguma slēgšanu

Emīla Dārziņa mūzikas vidusskolas Iepirkuma komisija 2012. gada 30. martā pieņēma lēmumu par atklātā iepirkuma konkursa „Vienkāršotas renovācijas būvdarbi energoefektivitātes paaugstināšanai Emīla Dārziņa mūzikas vidusskolas ēkā, Kalnciema ielā 10/12, Rīgā, izmantojot arī videi draudzīgus būvniecības materiālus un izstrādājumus, Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta un valsts budžeta līdzfinansējuma ietvaros” (iepirkuma identifikācijas Nr. EDMV-2012/1/) rezultātiem. 

Konkursam piedāvājumus iesniedza divi pretendenti – būvuzņēmumi „YIT Celtniecība” SIA, Reģ.nr. 40003377087, un SIA „Ota un partneri”, Reģ.nr. 40003367498. Par iepirkuma uzvarētāju tika atziīts būvuzņēmums „YIT Celtniecība” SIA, kas ieguva lielāko punktu skaitu, vērtējot pēc iepirkuma nolikumā noteiktajiem saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma vērtēšanas kritērijiem. Iepirkuma komisija piešķīra "YIT Celtniecība" SIA iepirkuma līguma slēgšanas tiesības KPFI llīdzfinansēta projekta "Energoefektivitātes paaugstināšana Emiīla Dārziņa mūzikas vidusskolas ēkā" būvniecības daļas īstenošanai. Līgumu ar iepirkuma uzvarētāju plānots noslēgt 2012. gada aprīlī.

2.  Par būvniecības līguma noslēgšanu ar uzņēmumu "YIT Celtniecība" SIA par renovācijas darbu veikšanu Emīla Dārziņa mūzikas vidusskolas  ēkā

Īstenojot projektu KPFI-5/45 "Energoefektivitātes paaugstināšnaa Emīla Dārziņa mūzikas vidusskolas ēkā", Emīla Dārziņa mūzikas vidusskola 2012. gada 7. maijā noslēdza būvniecības līgumu ar iepirkuma Nr. EDMV-2012/1/ uzvarētāju - Somijas-Latvijas būvuzņēmumu "YIT Celtniecība" SIA par vienkāršotas renovācijas būvdarbu veikšanu Emīla Dārziņa mūzikas vidusskolas ēkas 4 korpusos: koncertzālē-foajē, mācību korpusā, sporta zālē un noliktavā-pārejā uz sporta zāli. Līguma cena ir LVL 261 751 (ar PVN), no kuriem 85% ir Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansējums, bet 15% valsts budžeta līdzfinansējums.

Paredzēts, ka būvdarbi, netraucējot mācību procesu, tiks iesākti 2012. gada maija vidū un visi līgumā noteiktie pasākumi īstenoti līdz 2012. gada augusta beigām - jaunā 2012./2013. mācību gada sākumam. 


 

 

 

Visit www.fbetting.co.uk Review Betfair