KPFI īstenošana

kpfi logo


Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta (KPFI) un Valsts līdzfinansētais projekts "Energoefektivitātes paaugstināšana Emīla Dārziņa mūzikas vidusskolas ēkā" tiek īstenots, balstoties uz līgumu ko 2011. gada 20. maijā parakstīja LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, SIA Latvijas Vides investīciju fonds, Emīla Dārziņa mūzikas vidusskola un LR Kultūras ministrija.

Noslēgtais līgums paredz, ka projekta īstenošanas rezultātā jāsasniedz

1. Oglekļa dioksīda efektivitātes rādītājs (kas raksturo oglekļa dioksīda emisijas samazinājumu attiecībā pret projektam pieprasīto KPFI finansējumu), ne mazāks par 0,41 kg/CO2/Ls gadā;
2. Oglekļa dioksīda emisijas samazinājums, ne mazāks par 94.74 tonnām CO2 gadā;
3. Siltumenerģijas patēriņš apkurei nepārsniedz 75.10 kWh/m2 gadā.

Īstenojo līgumu, lai sasniegtu minētos parametrus, EDMV ēkas četros korpusos (koncertzālē/foajē, vispārizglītojošo priekšmetu mācību korpusā, sporta zālē un pārejas korpusā uz sporta zāli) jāvec ir vienkāršotās renovācijas būvdarbi, kuros paredzēta fasādes, jumta, cokola siltināšana un veco logu un durvju nomaiņa ar energoefektīviem jauniem. Projekta īstenošanas rezultātā skolā ir jāsamazinās siltumenerģijas patēriņam un jāuzlabojas mācību vide profesionālo un vispārizglītojošo izglītības programmu apguvei.

 

Visit www.fbetting.co.uk Review Betfair